01. september 2023

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Ny udgave af Hvidvaskvejledningen – Opdateret afsnit om politisk eksponerede personer (PEP)

Hvis du synes, at hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer er komplicerede, er du ikke alene. Der uddeles desværre mange påbud for, at revisionsvirksomheder ikke har sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er PEP, og for ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om en kunde er PEP, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP. Men fortvivl ej - FSR – danske revisorers Hvidvaskudvalg har opdateret afsnittet om PEP i Hvidvaskvejledningen.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber