16. november 2022

Fagligt fokus

Ny vejledning om væsentlighed og risiko på det offentlige område

Ny vejledning skal styrke revisorerne i arbejdet med at fastlægge og anvende væsentlighed og risiko ved revision efter god offentlig revisionsskik.


Billede af Camilla Hesselby

Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Revision af offentlig virksomhed tilfører et ekstra lag af kompleksitet til revisionsopgaven, fordi revisor både skal iagttage reglerne for finansiel og offentlig revision. Det har givet anledning til mange udfordringer i krydsfeltet mellem finansiel og offentlig revision, hvor barnelærdommen om retvisende regnskaber møder ufravigelige begrebsrammer og hensynet til offentligheden, herunder regelefterlevelse og forvaltningen af skattekroner. Samtidig indeholder Standarderne for offentlig revision (SOR) ikke detaljeret vejledning om anvendelse af væsentlighed og risiko i relation til god offentlig revisionsskik.

Derfor har FSR – danske revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed og Rigsrevisionen i fællesskab udarbejdet en vejledning om væsentlighed og risiko på det offentlige område. Vejledningen tager udgangspunkt i kendte problemstillinger fra hverdagen for at understøtte revisorernes arbejde med væsentlighed og risiko ved revision på det offentlige område.

Vejledningen bidrager med indsigt i, hvordan det finansielle væsentlighedsniveau kan anvendes ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, samt hvorledes risikovurderingen kan udføres og anvendes til at fastlægge plantemaerne som krævet efter Standarderne for offentlig revision (SOR). Vejledningen indeholder endvidere grundige definitioner af centrale begreber som ”regelbrud”, ”forvaltningsmangler” og væsentlighed i henhold til SOR 6 og 7. Vejledningen indeholder derudover en række eksempler og skemaer, som revisor kan anvende i sit arbejde. I erkendelse af, at Rigsrevisionen og de finansielle revisorer har forskellige behov og udgangspunkter, indeholder vejledningen også forhold, som kun vedrører Rigsrevisionen. Disse afsnit kan de finansielle revisorer se bort fra.

Jeg håber, at I vil tage godt imod vejledningen.

Læs om rapportering af ”væsentlige kritiske bemærkninger i udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision” i FSR – danske revisorers vejledning herom.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber