15. marts 2022

Ukraine Hvidvask Historisk

Sanktioner mod Rusland – husk at kontrollere eksisterende og nye kunder grundigt

I lyset af de mange sanktioner mod Rusland og Hviderusland kan det være relevant at udvide kilderne, hvorfra revisor indhenter informationer, når revisor undersøger nye kunder – dvs. før accept af kundeforholdet. Det kan være relevant at lave samme øvelse på eksisterende kunder.


I lyset af den nuværende situation i Ukraine og de mange sanktioner mod Rusland og Hviderusland bør revisor også være opmærksom på en eventuel omdømmemæssig risiko, der kan være forbundet med at levere ydelser til visse kunder. Derfor opfordrer vi medlemmer af foreningen til at være ekstra grundige i vurderingen af kundeforholdene.

Når revisor starter et nyt kundeforhold op, undersøger revisor altid, hvem kunden er, og indhenter relevant dokumentation – eksempelvis i forhold til kravene i hvidvaskloven.

Grundet de mange sanktioner mod Rusland og Hviderusland kan det være relevant for revisor at udvide kilderne, hvorfra informationerne hentes. Det kan også være relevant at udvide fokus til at være bredere end eksempelvis ’kopi af pas’. Ved at anvende bredere kilder til informationssøgningen kan der også dannes et mere komplet billede af, hvem kunden reelt er, og hvilken aktivitet kunden har.

En simpel Google-søgning på kundens navn kan virke indlysende, men det er mange gange konstateret, at det glemmes, fordi fokus har været på at verificere identiteten af kunden. Dermed forsømmes det at foretage et bredere baggrundstjek om eksempelvis kundens aktiviteter.

I søgningen kan det også være relevant at kombinere kundens navn med eksempelvis ’Rusland’ eller ’Hviderusland’ eller foretage søgningen på engelsk. Dette er blot eksempler på søgninger og dermed ikke udtømmende.

Ud over Google-søgningen kan det også være relevant at benytte aviser (eller andre online-nyhedstjenester) eller værktøjer som for eksempel  Lasso X.

Det kan også være relevant at etablere overvågning på kunderne, så revisor automatisk gøres opmærksom, hvis der sker ændringer hos kunden.

Endelig bør revisor sammenholde de informationer, som revisor finder frem til, med de informationer, som kunden har oplyst til revisor. Hvis der er uoverensstemmelser, eller alarmklokken på anden vis lyder, så bør revisor tage dialogen med kunden.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber