Bliv opdateret om det nyeste inden for blandt andet forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.


Vil du vide mere om, hvorledes man bruger plantemaer og emner i praksis, efter de nye SOR-standarder er blevet indført, samt hvorledes væsentlighed og risiko ved udvælgelse bliver dokumenteret ved forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision? Hvordan udføres forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision i praksis, og hvordan håndteres kritiske observationer? Hvad skal der for eksempel skrives i påtegningen og rapporteres andre steder? Så tilmeld dig årets kursus, som blandt andet også handler om årsregnskaber og projektregnskaber.

Vi giver dig en generel opdatering på det nyeste inden for området god offentlig revisionsskik.

På dette kursus bliver du undervist af tre medlemmer af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor. Det giver en rigtig god dynamik med så mange undervisere, særligt om et emne, som for mange godt kan opfattes som værende noget tørt. Vores undervisere ved, hvad det handler om, og de er på forkant med lovgivningen og praksis på området. Det er altså en helt unik mulighed for din faglig opdatering på området, som kun kan erhverves hos FSR - danske revisorer.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

På dette kursus får du:

 • Opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision med seneste nyt inden for området
 • Indsigt i, hvordan du planlægger, udfører og rapporterer din forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision
 • Vejledning i, hvorledes du foretager rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen
 • Forståelse for forskellen imellem at revidere efter god offentlig revisionsskik og god revisionsskik

Kurset er for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område - også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser således ud:

 • Forskellen imellem at revidere efter god offentlig revisionsskik og god revisionsskik
 • FSR - danske revisorers vejledning om væsentlighed ved revision af årsregnskaber efter ISA og SOR 5-7
 • De ajourførte SOR-standarder om forvaltningsrevision (SOR 7) og juridisk-kritisk revision (SOR 6) med praktiske eksempler
 • Vejledning til SOR-standarderne
 • Vejledning til offentlig revision af projektregnskaber
 • Erklæringer generelt på det offentlige område, herunder udtalelse af kritik understøttet af vejledningen Rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og praktiske eksempler.

Otte OE-timer

Kurset giver dig otte OE-timer indenfor området Revisions- og erklæringsområdet.

Afvikling øst og vest for Storebælt

Vi afvikler dette kursus to steder i landet – den 24. oktober i Kolding og den 27. oktober i Roskilde – så du kan tilmelde dig det kursus, som passer dig bedst.

Underviserteam
Vores underviserteam består af medlemmer af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor

De ved, hvad det handler om, og de er på forkant med lovgivningen og praksis på området. Underviserne er:

 • Lasse Jensen, statsautoriseret revisor i BDO og formand for FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.
 • Carsten Nielsen, statsautoriseret revisor i KPMG og medlem af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.
 • Lars Jørgen Madsen, statsautoriseret revisor i Deloitte og medlem af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.

Alle undervisere beskæftiger sig til dagligt med revision i den offentlige sektor.

Alle undervisere har undervist i tidligere år på blandt andet dette kursus, men også andre af vores kurser. Underviserne har stor undervisererfaring og roses af kursister for deres gode evne til at formidle teknisk lovgivning på en forståelig og praktisk anvendelig måde.

Erfaringer fra tidligere år

Forvaltningsrevision fik i 2021 4,3 ud af 5 mulige for samlet tilfredshed med kurset.

Følgende udtalelser fra sidste år vil vi særligt fremhæve:

 • "Generelt rigtig fint kursus med kompetente undervisere."
 • "God dialog mellem underviserne, der gav mere liv til emnerne, der ellers kan være tørt."
 • "Dejligt med gode eksempler fra undervisernes dagligdag."
oktober 2022
God offentlig revisionskik
Dato 31. okt. Sted Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde
Tidspunkt 31. okt. 08.30-16.30 Kursusnr. 32466 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.499 kr.
Ikke medlem 4.699 kr.
Tilmeldingsfrist 31. oktober Beskrivelse
november 2022
God offentlig revisionskik
Dato 2. nov. Sted Scandic Kolding Kokholm 2
6000 Kolding
Tidspunkt 2. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32467 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.499 kr.
Ikke medlem 4.699 kr.
Tilmeldingsfrist 2. november Beskrivelse

Del til: