Bliv opdateret om det nyeste inden for blandt andet forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.


Vil du vide mere om, hvorledes man bruger plantemaer og emner i praksis, efter de nye SOR-standarder er blevet indført, samt hvorledes væsentlighed og risiko ved udvælgelse bliver dokumenteret ved forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision? Hvordan udføres forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision i praksis, og hvordan håndteres kritiske observationer? Hvad skal der for eksempel skrives i påtegningen og rapporteres andre steder? Så tilmeld dig årets kursus, som blandt andet også handler om årsregnskaber og projektregnskaber.

Vi giver dig en generel opdatering på det nyeste inden for området god offentlig revisionsskik.

På dette kursus bliver du undervist af tre specialister i revision i den offentlige sektor, heraf af to nuværende medlemmer samt af den tidligere formand for FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor. Det giver en rigtig god dynamik med så mange undervisere, særligt om et emne, som for mange godt kan opfattes som værende noget tørt. Vores undervisere ved, hvad det handler om, og de er på forkant med lovgivningen og praksis på området. Det er altså en helt unik mulighed for din faglig opdatering på området, som kun kan erhverves hos FSR - danske revisorer.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

På dette kursus får du:

 • Opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision med seneste nyt inden for området
 • Indsigt i, hvordan du planlægger, udfører og rapporterer din forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision
 • Vejledning i, hvorledes du foretager rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen
 • Forståelse for forskellen imellem at revidere efter god offentlig revisionsskik og god revisionsskik
 • Indsigt i vores nye vejledning om væsentlighed og risiko ved revision på det offentlige område.

Kurset er for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område - også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

Årets overskrifter ser således ud:

 • Forskellen imellem at revidere efter god offentlig revisionsskik og god revisionsskik
 • FSR - danske revisorers vejledning om væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter ISA og SOR 5-7
 • De ajourførte SOR-standarder om forvaltningsrevision (SOR 7) og juridisk-kritisk revision (SOR 6) med praktiske eksempler
 • Vejledning til SOR-standarderne
 • Vejledning til offentlig revision af projektregnskaber
 • Erklæringer generelt på det offentlige område, herunder udtalelse af kritik understøttet af vejledningen Rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og praktiske eksempler.

Otte OE-timer

Kurset giver dig otte OE-timer indenfor området Revisions- og erklæringsområdet.

Underviserteam

Vores underviserteam består af medlemmer af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor. De ved, hvad det handler om, og de er på forkant med lovgivningen og praksis på området. Underviserne er:
 • Lars Jørgen Madsen, statsautoriseret revisor i Deloitte og formand for FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.
 • Carsten Nielsen, statsautoriseret revisor i Martinsen og medlem af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.
 • Lasse Jensen, statsautoriseret revisor i BDO og tidligere formand for FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor.

Alle undervisere beskæftiger sig til dagligt med revision i den offentlige sektor.

Alle undervisere har undervist i tidligere år på blandt andet dette kursus, men også andre af vores kurser. Underviserne har stor undervisererfaring og roses af kursister for deres gode evne til at formidle teknisk lovgivning på en forståelig og praktisk anvendelig måde.

Erfaringer fra tidligere år

Forvaltningsrevision har flere år i træk modtaget en meget positiv evaluering, og følgende udtalelser fra tidligere år vil vi særligt fremhæve:

 • "Generelt rigtig fint kursus med kompetente undervisere."
 • "God dialog mellem underviserne, der gav mere liv til emnerne, der ellers kan være tørt."
 • "Dejligt med gode eksempler fra undervisernes dagligdag."
oktober 2023
God offentlig revisionsskik
Dato 25. okt. Sted Scandic Roskilde Ved Ringen 2
4000 Roskilde
Tidspunkt 25. okt. 08.30-16.30 Kursusnr. 32544 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.699 kr.
Ikke medlem 4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 25. oktober Beskrivelse
God offentlig revisionsskik
Dato 26. okt. Sted Scandic Opus Horsens Egebjergvej 1
8700 Horsens
Tidspunkt 26. okt. 08.30-16.30 Kursusnr. 32545 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.699 kr.
Ikke medlem 4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 26. oktober Beskrivelse

Del til: