15. marts 2022

Ukraine Hvidvask Historisk

Vær opmærksom på forsøg på omgåelse af sanktioner

Vær opmærksom på, om personer eller virksomheder forsøger at omgå sanktionerne mod Rusland eller Hviderusland. Vi har her samlet 10 indikatorer på forsøg på omgåelse.


Visse personer og virksomheder er omfattet af sanktioner som følge af krigen i Ukraine. Du skal som revisor være opmærksom på, hvorvidt disse personer eller virksomheder forsøger at omgå sanktionerne.  

Det såkaldte “Financial Crimes Enforcement Network of USA” har samlet 10 indikatorer på forsøg på omgåelse. Disse indikatorer er ikke kun relevante i USA, men kan også benyttes i en dansk kontekst, eventuelt tilpasset danske myndigheders vejledning og lovgivning.

 1. Brug af virksomheder (eksempelvis juridiske enheder såsom tomme selskaber) for at sløre i) ejerskab, ii) kilden til finansiering eller iii) hvilke(t) land(e) der er involveret, specielt hvis det er fra områder omfattet af sanktionerne.
   
 2. Brug af tomme selskaber til at udføre internationale pengeoverførsler, som involverer finansielle institutioner beliggende i områder, som ikke er sammenfaldende med, hvor selskabet er registreret som værende hjemmehørende.
   
 3. Brug af tredjepart (stråmand) til at dække over identiteten af personer, herunder eksempelvis PEP’ere, som forsøger at skjule, hvorfra deres finansiering stammer. Det kan eksempelvis være at forsøge at skjule et køb eller salg af fast ejendom.
   
 4. Bankkonti registreret i områder eller hos finansielle institutter, som oplever en pludselig væsentlig forøgelse i værdi grundet overførsler til deres bankkonti, uden at der er en klar økonomisk eller forretningsmæssig årsag.
   
 5. Områder, der tidligere har været associeret med pengestrømme fra Rusland, hvor der ses en bemærkelsesværdig nylig forøgelse i registreringer af nye virksomheder.
   
 6. Nyligt etablerede bankkonti, hvor der er forsøg på at sende eller modtage midler fra en sanktioneret institution eller en institution, som er fjernet fra listen over SWIFT-banker. Se eventuelt EU’s liste over ”restriktive foranstaltninger som reaktion på krisen i Ukraine” 
   
 7. Veksling af fremmed valuta, som ikke er normalt for personen eller virksomheden, og som måske indirekte involverer russiske finansielle institutioner, som er omfattet af sanktioner. Dette inkluderer transaktioner, der er inkonsistente med aktiviteten de seneste 12 måneder. Som et eksempel kan Ruslands Centralbank eventuelt forsøge at benytte eksport- eller importvirksomheder til at udføre finansielle transaktioner på centralbankens vegne og dermed sløre dens involvering i transaktionerne.
   
 8. En kundes transaktioner er foranlediget af eller sendt fra følgende type af IP-adresser (Internet Protocol): i) ikke-sikre afsendere, ii) lokationer i Rusland, Hviderusland, områder omfattet af FATF, der har mangler inden for anti-hvidvaskprocedurer (Anti Money Landry – AML) eller iii) IP-adresser, som tidligere er markeret som mistænkelige. 
   
 9. En kundes transaktioner er forbundet til adresser med virtuel valuta, hvor adresserne er oplistet på OFAC’s "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List". OFAC er USA’s ”Office of Foreign Assets Control”.
   
 10. En kunde bruger en virtuel mulighed for at veksle valuta eller bruger en ”Money Service Business” (MSB), der ligger i et højrisikoområde, som har mangler inden for anti-hvidvaskprocedurer – specielt hvis de har ikke-passende kundekendskabsprocedurer (Know Your Customer – KYC) eller anden metode til vurdering af kunderne. 

Klik her for den komplette vejledning på engelsk – FinCEN Advises Increased Vigilance for Potential Russian Sanctions Evasion Attempts, 7. marts 2022.

Danske revisorer kan på Udenrigsministeriets hjemmeside få et overblik over, hvilken myndighed der har kompetence til at vejlede inden for de forskellige sanktioner, samt links til relevante hjemmesider. 


Læs også vores nyhed ”Sanktioner mod Rusland – husk at kontrollere eksisterende og nye kunder grundigt” 


 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber