18. december 2017

Skat Retssikkerhed og etik

9 forslag til forbedringer af retssikkerheden

Skatteudvalget foreslår skatteministeren flere forbedringer af retssikkerheden bl.a. med krav om efterfølgende evaluering af kompliceret lovgivning, flere sagkyndige medlemmer af Landsskatteretten og Skatterådet og bedre mulighed for at undgå trippel- og dobbeltbeskatning.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Det er ikke i orden, at skatteydere trippel- eller dobbeltbeskattes.  Skatteydere der har disponeret forkert, skal have bedre mulighed for at lave dette om. I en del tilfælde får skatteydere nej til at omgøre deres disposition, hvilket betyder, at der kan ske en meget uhensigtsmæssig beskatning.

Herudover ses det ofte, at der indføres kompliceret lovgivning og hullukninger, hvor det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af lovgivningen. Der er behov for, at disse lovændringer får en indbygget ”sikkerhedsventiler” med krav om evaluering af reglerne, så vi får set på, hvorvidt reglerne virker efter hensigten.

SKAT bruger for ofte den forlængede ligningsfrist med begrundelsen om, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt. Der bør ses herpå, herunder om det kolliderer med selvinkrimineringsforbuddet ift. en strafferetlig vurdering om samme forhold.

Du kan læse FSRs retssikkerhedskatalog her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu