Data og teknologi

02. marts 2022

Situationen i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

Center for Cybersikkerhed advarer danske virksomheder om, at de kan blive ofre for cyberangreb, og opfordrer til at styrke cyberberedskabet. En vigtig information i dialogen med dine kunder.

Data og teknologi Cybersikkerhed

23. februar 2022

Datatilsynets særlige fokusområder for 2022

Datatilsynet har præsenteret deres fokusområder for 2022. Fokusområderne er områder, som Datatilsynet vil have et særligt fokus på, når de iværksætter tilsynsaktiviteter i løbet af året.

Data og teknologi GDPR

20. december 2021

Virksomhederne kan booke et gratis oplæg om it-sikkerhed

Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed tilbyder nu gratis oplæg om it-sikkerhed – relevant i din dialog med dine kunder om cybersikkerhed. Eller relevant i forhold til dit eget revisionsfirma.

Data og teknologi Cybersikkerhed

18. december 2021

Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Regeringen har lanceret en ny strategi, der skal sætte rammen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Danmark de kommende tre år, så vi i Danmark styrker vores robusthed mod cybertruslen.

Data og teknologi Cybersikkerhed

10. november 2021

Bliv klar til at rådgive dine kunder om D-mærket

Erhvervsstyrelsen afholder et webinar, så du kan blive klar til at hjælpe dine kunder til at blive D-mærket. D-mærket er en ny mærkningsordning for it-sikkerhed og dataansvarlighed.

Data og teknologi Hjælpepakker

13. oktober 2021

Enkelte og konkrete råd om it-sikkerhed er efterspurgt af SMV'erne

SMV'erne planlægger at bruge ressourcer på digital sikkerhed. Samtidig efterspørger virksomhederne enkelte og konkrete råd. Her kan revisor spille en rolle.

Data og teknologi

05. oktober 2021

40 procent af SMV’erne har for lav digital sikkerhed!

Der er behov for, at SMV’erne styrker deres digitale sikkerhed. Det viser Erhvervsstyrelsens årlige analyse, som peger på, at 40 procent har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau. En række forh...

Data og teknologi