Data og teknologi

Data og teknologi

Her finder du nyt om data og teknologi på revisorbranchens områder. Blandt andet GDPR, dataetik og cybersikkerhed.


20. december 2021

Virksomhederne kan booke et gratis oplæg om it-sikkerhed

Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed tilbyder nu gratis oplæg om it-sikkerhed – relevant i din dialog med dine kunder om cybersikkerhed. Eller relevant i forhold til dit eget revisionsfirma.

Data og teknologi Cybersikkerhed

18. december 2021

Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Regeringen har lanceret en ny strategi, der skal sætte rammen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Danmark de kommende tre år, så vi i Danmark styrker vores robusthed mod cybertruslen.

Data og teknologi Cybersikkerhed

10. november 2021

Bliv klar til at rådgive dine kunder om D-mærket

Erhvervsstyrelsen afholder et webinar, så du kan blive klar til at hjælpe dine kunder til at blive D-mærket. D-mærket er en ny mærkningsordning for it-sikkerhed og dataansvarlighed.

Data og teknologi Hjælpepakker

13. oktober 2021

Enkelte og konkrete råd om it-sikkerhed er efterspurgt af SMV'erne

SMV'erne planlægger at bruge ressourcer på digital sikkerhed. Samtidig efterspørger virksomhederne enkelte og konkrete råd. Her kan revisor spille en rolle.

Data og teknologi

05. oktober 2021

40 procent af SMV’erne har for lav digital sikkerhed!

Der er behov for, at SMV’erne styrker deres digitale sikkerhed. Det viser Erhvervsstyrelsens årlige analyse, som peger på, at 40 procent har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau. En række forh...

Data og teknologi

28. september 2021

Den skjulte side af hjemmearbejde – hvad virksomheder skal være opmærksomme på

Når medarbejdere arbejder hjemmefra, giver det større muligheder for de it-kriminelle at få uretmæssig adgang til virksomheders data. Hvad skal virksomhederne være opmærksom på?

Data og teknologi Cybersikkerhed

22. september 2021

D-mærket: Verdens første mærke for digital ansvarlighed er klar til brug

Den 22. september blev D-mærket lanceret. D-mærket tydeliggør, hvilke virksomheder der udviser digital ansvarlighed, og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugerne o...

Data og teknologi Cybersikkerhed

17. august 2021

Datatilsynet har opdateret deres vejledning

Datatilsynet har opdateret deres vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Data og teknologi

10. juni 2021

Danmarks nye cybersikkerhedsstrategi til 500 millioner kroner

Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterede onsdag den 9. juni udspillet ”Et styrket dansk cyberforsvar”. Se detaljerne her.

Data og teknologi Cybersikkerhed

07. juni 2021

Ny analyse identificerer seks virksomhedstyper blandt SMV’erne som hjælp til at højne it-sikkerhedsniveauet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny segmenteringsanalyse, som identificerer seks typer SMV’er, hvis it-sikkerhed lider af forskellige grader af sårbarhed.

Data og teknologi