Data og teknologi

Data og teknologi

Her finder du nyt om data og teknologi på revisorbranchens områder. Blandt andet GDPR, dataetik og cybersikkerhed.


28. januar 2021

Digitaliseringsparatheden i revisorbranchen - gense webinaret

I hvilken grad revisorerne er parate til at anvende den stigende digitalisering, der uundgåeligt vil ramme branchen inden for den nærmeste fremtid? I september 2020 inviterede vi til webinar med forsk...

Data og teknologi Digitalisering

22. december 2020

Ajourført vejledning til bestyrelser om cybersikkerhed

Bestyrelsesforeningens vejledning om cybersikkerhed er ajourført med nye afsnit om personlig cybersikkerhed for bestyrelsesmedlemmer, sikkert fjernarbejde under COVID-19 og generelle anbefalinger til ...

Data og teknologi Cybersikkerhed

19. november 2020

FSR – danske revisorer og Datatilsynet lancerer ny GDPR-erklæring

Vi lancerer en GDPR-erklæring med begrænset sikkerhed – en ”light version” i forhold til den eksisterende erklæring. GDPR-erklæringerne kan bruges i de dataansvarliges opgave med at påse, at databehan...

Data og teknologi GDPR

21. oktober 2020

Ny jordnær cyberkampagne illustreret i korte film med et tvist

En ny kampagne fra Erhvervsstyrelsen skal styrke cybersikkerheden blandt SMV’er, der er særligt sårbare over for hackerangreb. Frontfiguren er den danske pizza-iværksætter og tv-vært Gorm Wisweh, der ...

Data og teknologi Cybersikkerhed

28. september 2020

Jalousi? Uberettiget adgang til videoovervågning af ekskæreste

En lidt særpræget adgang til videoovervågningsbilleder kunne ikke lastes virksomheden, der dog skulle have underrettet Datatilsynet hurtigere end sket. En medarbejder skulle naturligvis ikke have give...

Data og teknologi GDPR

23. september 2020

Brud på datasikkerheden om personoplysninger – fra Datatilsynet 1.1. – 1.8. 2020

I Datatilsynets offentliggjorte tilsyn og afgørelser i 29 sager i perioden stikker nogle afgørelser med alvorlig kritik af offentlige myndigheders datasikkerhed ud ved, at der ikke har været værn mod ...

Data og teknologi GDPR

23. september 2020

Cybersikkerhedsrådet inviterer til webinar: Kort og konkret om cybersikkerhed

Fredag den 2. oktober kl. 12-15 skyder Cybersikkerhedsrådet den nationale cybersikkerhedsmåned i gang med et webinar om cybersikkerhed, som er gratis at deltage i.

Data og teknologi Cybersikkerhed

21. september 2020

Datatilsynets afgørelser og tilsyn offentliggjort i perioden 1.1. – 1.8. 2020

Datatilsynet har offentliggjort tilsyn og afgørelser i 29 sager i den pågældende periode – 12 vedrørende offentlige myndigheder og 17 vedrørende private virksomheder. De fleste tilsyn og afgørelser re...

Data og teknologi GDPR

14. september 2020

1 ud af 4 SMV’er har ikke implementeret de mest essentielle tiltag på cybersikkerhedsområdet

En ny analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at cybersikkerhed prioriteres højere hos SMV’erne, men analysen viser også et betydeligt potentiale for at løfte sikkerhedsniveauet yderligere.

Data og teknologi Cybersikkerhed

09. september 2020

Stor interesse om Sikkerhed & Revision 2020

Under temaet Outsourcing, sikkerhed og ansvar – hvordan følges det ad i et stadigt mere omfattende trusselsbillede? gennemførte vi 3. og 4. september en af årets helt store konferencer for it-speciali...

Data og teknologi Cybersikkerhed Arrangementer