Data og teknologi

12. oktober 2023

Fremgang i SMV’ernes digitale sikkerhedsniveau

En ny analyse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at SMV’erne har fået bedre styr på den digitale sikkerhed. De helt små virksomheder halter dog stadig efter og er derfor mere udsatte.

Data og teknologi Cybersikkerhed

10. august 2023

Tre tilskudspuljer fra SMV:Digital åbner i august 2023

SMV’erne kan søge om tilskud på op til 250.000 kroner, som de kan benytte til en privat rådgiver – eksempelvis dig.

Data og teknologi Digitalisering

11. maj 2023

Danmark står over for en høj cybertrussel i 2023

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet deres årlige vurdering af cybersikkerhedstruslen mod Danmark. Rapporten forventer, at krigen vil være langvarig – hvor Ruslands invasion af Ukraine skaber ...

Data og teknologi Cybersikkerhed

09. maj 2023

GDPR for små virksomheder

Datatilsynets nye vejledningsunivers om GDPR er målrettet til mindre virksomheder.

Data og teknologi GDPR

19. april 2023

Ny cyber-hotline for digital sikkerhed

En ny hotline skal gøre virksomheder og borgere klogere på de problemstillinger, der kan opstå som følge af digitale trusler – eksempelvis cyberangreb.

Data og teknologi Cybersikkerhed

31. marts 2023

NIS2 på dagsordenen

Nyt cyberdirektiv er vedtaget i EU og øger kravene til cybersikkerhed. Virksomhederne skal leve op til de nye krav senest i oktober 2024.

Data og teknologi Cybersikkerhed

10. februar 2023

Datatilsynets fokusområder i 2023

Datatilsynet har offentliggjort de områder, der vil være særligt fokus på i årets planlagte tilsynsaktiviteter.

Data og teknologi GDPR