Danica Prisen uddeles årligt til de bedste kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet. I 2020 kan prisen fejre 30 års jubilæum. Formålet med prisen er at fremme forskning inden for skat, revision og eksternt regnskabsvæsen, som er hovedområderne inden for revisors daglige arbejdsfelt.

FSR - danske revisorer og Danica Pension stiftede Danica Prisen i 1991.

Prisen uddeles af FSR - danske revisorer med Danica Pension som sponsor. Som noget særligt - og fordi det er jubilæumsår - er prisen forhøjet og lyder i år på følgende:

1. prisen er på 40.000 kroner

2. prisen er på 30.000 kroner

3. prisen er på 20.000 kroner

Ansøgningsbetingelser

Alle kan ansøge om Danica Prisen såfremt du opfylder gældende betingelser:

  • Kandidatafhandlingen skal være skrevet på cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne skat, revision eller eksternt regnskabsvæsen
  • Kandidatafhandlingen skal have opnået karakteren 10 eller 12
  • Vejleder af kandidatafhandlingen skal skrive en udtalelse om afhandlingen
  • Afhandlingen skal være bedømt indenfor perioden 1. juli 2019-30. juni 2020

Ansøgning til Danica Prisen sendes til danicaprisen@fsr.dk senest den 15. juli 2020 klokken 12.00. E-mailen skal indeholde:

Årets ansøgningsskema offentliggøres hvert år i januar.

Bedømmelsen af afhandlingerne

Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, om afhandlingen indeholder nytænkning, dokumenterer nye tiltag og forslag til arbejdsmetoder, rapporteringsformer og ny lovgivning. Afhandlingen kan også indeholde holdninger til såvel nye som gamle normer, standarder, administrative forskrifter, praksis, nationale og internationale regelsæt og lovændringer inden for det/de beskrevne hovedområde(r).

Alle kandidatafhandlinger, der indleveres til bedømmelse, behandles fortroligt, det vil sige, at FSR - danske revisorer sender afhandlingerne til bedømmelse i bedømmelsesudvalget, og de bliver ikke sendt til tredjepart uden forfatterens/forfatternes accept.

Offentliggøres kandidatafhandlingerne direkte eller indirekte af forfatteren/forfatterne selv, for eksempel ved offentliggørelse i universiteternes databaser, bortfalder ovenstående.

Bedømmelsesudvalget

Vurderingen af afhandlingerne bliver foretaget af et uvildigt bedømmelsesudvalg bestående af:

  • Claus Holm, Ph.d., Professor på Aarhus Universitet
  • Lars Knage Nielsen, Statsautoriseret revisor, Partner, Deloitte
  • Liselotte Madsen, Ph.d., Professor på Aalborg Universitet
  • Peter Thor Kellmer, Statsautoriseret revisor, Beierholm
  • Rikke Holmslykke Kristensen, Ph.D., Adjunkt på Syddansk Universitet og statsautoriseret revisor i Beierholm
  • Thomas Riise Johansen, Ph.d., MSO Professor på CBS 

Offentliggørelse af nominerede og vindere

Der nomineres i alt seks kandidatafhandlinger til Danica Prisen - de tre bedste kandidatopgaver øst for Storebælt og de tre bedste kandidatopgaver vest for Storebælt. De tre vinderopgaver offentliggøres ved en prisoverrækkelse på Børsen.

De nominerede kandidater giver automatisk deres samtykke til, at der skrives en artikel, som bringes i et af FSR - danske revisorers medier. Hvis kandidatafhandlingen er fortrolig, aftaler forfatteren/forfatterne med redaktøren af FSR - danske revisorers medie, hvorledes artiklen kan udformes uden at overtræde fortrolighedsklausulen.

 

Del til: