Erhvervsstyrelsens standardkontoplan for mikrovirksomheder er lanceret

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har i dag lanceret en standardkontoplan, som mikrovirksomheder frivilligt kan anvende ved bogføring og efterfølgende anvende til at danne og indberette årsrapporter.

RegnskabSMV

Erhvervsstyrelsen har i dag lanceret en ny standardkontoplan, som giver mulighed for at simplificere indberetning af regnskaber for mikrovirksomheder.

Målgruppen for standardkontoplanen er helt små virksomheder, såkaldte mikrovirksomheder, der ikke har komplicerede regnskabsforhold. Standardkontoplanen er et værktøj til at kunne opstille en råbalance, som virksomhederne efterfølgende kan anvende til at danne og indberette årsrapporter via Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning Regnskab Basis. Det er frivilligt for virksomhederne at gøre brug af standardkontoplanen. Danske virksomheder benytter sig i dag af en lang række forskellige kontoplaner til deres bogføring.

Hvis virksomheden vælger at anvende standardkontoplanen i bogføringen, kan virksomheden automatisk generere regnskabstallene i årsrapporten via upload af råbalancen som en kommasepareret fil (CSV-fil) i Regnskab Basis. Standardkontoplanen kan dog også anvendes i bogføringen, uden at virksomheden nødvendigvis behøver at indberette årsregnskabet via Regnskab Basis. Standardkontoplanen er opstillet efter en artsopdelt resultatopgørelse og en balance i kontoform.

FSR – danske revisorer har tidligere kommenteret på Erhvervsstyrelsens udkast til standardkontoplan, og en række af disse kommentarer er imødekommet. Således har Erhvervsstyrelsen valgt at gøre kontoplanen frivillig og afgrænse den til en veldefineret målgruppe (så antallet af konti er reduceret og målrettet virksomheder, der benytter mikroreglerne i årsregnskabsloven) samtidig med, at den enkelte virksomhed kan udbygge kontoplanen efter egne behov. FSR – danske revisorer har peget på både fordele og faldgruber ved den udsendte standardkontoplan.

Standardkontoplanen og den tilhørende automatiske indberetning i Regnskab Basis kan være en fordel for nogle virksomheder. Der er dog nogle væsentlige forhold, som man i den forbindelse skal være opmærksom på. Et korrekt årsregnskab forudsætter, at virksomhedens bogføring er korrekt. Ikke blot køb og salg, men også lønninger, tilbageholdt kildeskat, udskudt skat, moms, nedskrivning af tilgodehavender, ændrede regnskabsmæssige skøn og andre forhold skal opgøres korrekt. Endvidere skal årsrapporten fortsat indeholde de noteoplysninger og beskrivelser, som årsregnskabsloven kræver. Man skal endvidere være opmærksom på, at kontoplanen er tiltænkt virksomheder uden komplicerede regnskabsmæssige forhold. Den enkelte virksomhed bør derfor nøje overveje, om kontoplanen indeholder de bogføringsposter, som virksomheden har brug for nu og i fremtiden. I den forbindelse bør ledelsen også vurdere, om kontoplanen kan anvendes ved virksomhedens interne økonomiske styring, og om de skattemæssige forhold kan håndteres på den måde, som ledelsen ønsker.

Se kommentarer fremført af FSR – danske revisorer i december 2018 her  

Se pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen marts 2019 her   

Se standardkontoplanen her   

Se vejledning til standardkontoplanen her

 

 


Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060

Tag et tosiders faktaark med, når du skal tale årsregnskab med dine kunder