Præsentationer fra konference om børsnoterede virksomheders rapportering i XBRL

Faglig nyhedPræsentationerne fra konferencen XBRL Nordic IV, som blev afholdt den 28. marts 2019 hos Erhvervsstyrelsen, er nu offentliggjort.

Regnskab

Den 28. marts 2019 blev konferencen XBRL Nordic IV afholdt hos Erhvervsstyrelsen i regi af XBRL Danmark. Konferencen havde fokus på det nye format for rapportering af regnskabsoplysninger til den europæiske værdipapirsmyndighed ESMA, den såkaldte European Single Electronic Format (ESEF) rapportering. Der var deltagere fra Danmark, fra de nordiske lande og fra andre europæiske lande samt oversøiske deltagere.

På konferencen blev der blandt andet holdt følgende oplæg:

  • The European Single Electronic Format (ESEF), Anna Sciortina fra ESMA
  • ESEF seen from Finanstilsynet, Anders Balling fra Finanstilsynet
  • What will the future bring at the DBA? Lise Fode fra Erhvervsstyrelsen
  • How to deal with ESEF taxonomy, Bent Reiter fra EasyX
  • Corporate Reporting, Gregoire Demont fra Invoke
  • 5 strategies to adopt for smooth ESEF iXBRL Compliance, IRIS Business Services
  • Presenting ParsePort ApS, Michael Krog fra ParsePort ApS
  • ESEF and the role of the auditor, Jon Rowden fra PWC
Præsentationerne kan findes her.