Høring om Den juridiske vejledning om andelsbeskatning

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 7. september 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til Den juridiske vejledning om andelsbeskatning.

Efter FSR - danske revisorers opfattelse er det positivt, at der nu kommer en mere detailleret og dybdegående beskrivelse af reglerne for andelsbeskattede selskaber på en lang række specifikke områder, som vi finder relevante. 

FSR  har haft en række bemærkninger til udkastet. FSR har blandt andet bemærket, at vejledningens fortolkning af "Produkter, aktiviteter og lønproduktion" er for stram efter FSR's opfattelse. Derudover har FSR bedt om, at det tydeliggøres, hvad der menes med "loyalt", når det fremgår af vejledningen, at "Direkte og indirekte omkostninger vedrørende bygninger og anlæg mv. skal fordeles ligeligt og loyalt mellem de parter, der benytter disse."

Læs FSR's øvrige bemærkninger i høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838