Ny henvendelse om rentefradragsbegrænsningen

Faglig nyhedDer opstår fortsat spørgsmål ift. reglerne om rentefradragsbegrænsningen og Skatteudvalget har derfor sendt en ny henvendelse til departementet herom

SkatInternationalt

Rentefradragsbegrænsningsreglerne er meget komplekse og FSR har flere gange haft dialog med Skatteministeriet om forståelsen af reglerne. Denne dialog har bl.a. betydet, at FSR i 2015 sendte en henvendelse til ministeriet om forståelsen af reglerne.

Ministeriet svarede på henvendelsen i 2017 og FSR har efter en gennemgang af dette svar, fundet anledning til at stille en række yderligere spørgsmål.

Nedenfor kan findes FSRs to henvendelser og ministeriets svar på henvendelsen fra 2015.

 

Henvendelse af 31. august 2015

Skatteministeriets svar af 11. september 2017

FSRs henvendelse af 9. marts 2018