Velkommen til Taxo – det nye skattemagasin i Danmark

Debat
Vi har skabt Taxo for at være et fagligt og forretningsmæssigt samlingssted for revisorer, advokater, rådgivere og praktikere. Det er vores ambition, at Taxo skal være det førende og foretrukne skattemedie. Vi vil sætte dagsordenen på de emner, som har betydning for virksomhedernes og rådgivernes forretning og for samfundet.

FSR - danske revisorer

Tekst/ Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danke revisorer, Tom Vile Jensen, direktør i FSR - danske revisorer og Flemming Breinholt, Karnov Group

Taxo er magasinet, hvor læseren får udvidet sin horisont om danske og internationale problemstillinger på skatteområdet. Det er magasinet, hvor vi præsenterer læseren for perspektiv og fremsyn inden for skatteretten. Det er magasinet, hvor læseren på en let tilgængelig måde får indsigt inden for et kompliceret område.

Skatteretten er en del af virksomhedernes dagligdag og virke. At få og have styr på skat, moms og afgifter er en mundfuld for både store og små virksomheder. Kompleksiteten på skatteområdet er stor og vokser – både herhjemme og ude i verden. Virksomhederne har brug for skattekyndig bistand udefra for at kunne håndtere skattereglerne i Danmark og i udlandet. For de fleste virksomheder er det afgørende at have adgang til en kvalificeret skatterådgiver. 

De skatterådgivere, der bistår virksomhederne, står i disse år selv i en brydningstid. Drevet blandt andet af øget faglig kompleksitet, nye forretningsmodeller, kundebehov, digitalisering, lovkrav og samfundets forventninger om mere gennemsigtighed og ordentlig skatteadfærd.

Det giver sig typisk udslag i en række dilemmaer: Skatterådgiverens rolle er på den ene side at sikre virksomheden og investorerne den bedst mulige skattemæssige løsning for at sikre forretningen et ordentligt afkast, undgå dobbeltbeskatning og så videre.

På den anden side er signalerne om ikke nødvendigvis at gå helt til stregen skærpet fra politikernes side. Som den nytiltrådte skatteminister Morten Bødskov formulerer sig i denne første udgave af Taxo: ”Det gør jo ikke noget, at man, inden man kigger på de lovgivningsmæssige rammer, så har man også nogle etiske moralske overvejelser om, hvor langt kan vi i grunden gå her”.

Den nye skatteminister udtaler sig i dette af nummer af Taxo om en særlig dansk dimension i debatten om skat; Det danske skattevæsens problemer, der i de senere år har åbenbaret sig på forskellig vis. Med EFI-systemet og inddrivelsens sammenbrud og lænsningen af statskassen i udbytteskandalen som de absolutte lavpunkter. Disse sager er lyslevende eksempler på, hvad det i bogstavelig forstand koster, når der ikke er styr på skatten, systemerne bliver udnyttet, og tilliden viger.

Taxo vil i midten af magasinet indeholde det kendte og faglige tidsskrift SR-Skat, som fremadrettet bliver udgivet som en del af Taxo. Selvom indpakningen er ny, vil indholdet i SR-Skat fortsat være det tidsskrift, som indeholder faglige artikler på praktiske problemstillinger. Taxo vil i hvert magasin indeholde et tema, som i 1. udgave er ”Nye krav til skatterådgiveren”. Temaet vil bl.a. belyse dilemmaer inden for skatteretten. Tilsvarende vil læseren også i hvert magasin møde en højtstående medarbejder fra en dansk virksomhed, som i dette magasin er Clive Baxter. Læseren får dermed nye analyser og ny perspektivering inden for skat, moms og afgifter, hver gang Taxo udkommer. 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198