Virksomhederne forventer mere rådgivning fra revisor

DebatUgens kommentar, 11. december

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Både regeringen og Nationalbanken kom i går med deres prognoser for dansk økonomi. Begge prognoser nedjusterer deres vækstskøn for indeværende år. Et ”bump på vejen” kalder finansministeren det, og begge prognoser forventer da også en positiv økonomisk vækst på knap to procent de kommende år. Efter flere år med lavvækst ser det således ud til en tilbagevenden til en jævn, men ikke voldsom økonomisk vækst.

Det har betydning for revisorerne og deres forretning, som er blevet mere konjunkturafhængig i takt med, at grænsen for revisionspligt er lempet. Men det har også betydning, at der er et begrænset økonomisk råderum. Det er således næppe sandsynligt med en decideret vækstindsprøjtning fra politisk side i de kommende år. 

Væksten i dansk erhvervsliv skal komme fra virksomhederne selv. Og her spiller revisorerne som professionelle rådgivere en vigtig rolle. Både som strategisk sparringpartner, økonomisk talknuser og second opinion på nye forretningsideer. Revisorerne har den dybe indsigt i virksomhedernes økonomi og det brede kendskab til best practice, fordi de kommer i mange virksomheder. Det er et unikt fundament for at kunne yde professionel rådgivning.

Og der er tilsyneladende stor interesse for revisorernes rådgivning og sparring. Ifølge en ny analyse fra Aalund er der tale om, at revisorerne kan sparke åbne døre ind. Aalund har i efteråret spurgt den højest placerede beslutningstager i 500 virksomheder om, hvad de forventer af deres revisor. Og svarene er ret entydige. De forventer mere  og mere proaktiv rådgivning, og de forventer kundekontakt og -service. Det gælder både i den løbende sparring om virksomhedens daglige drift og den mere langsigtede strategiske rådgivning.

Selvom virksomhederne har en øget appetit på rådgivningsydelserne, så er der fortsat fokus på bundlinjen. Ifølge Aalunds analyse er det således under hver femte virksomhed, der vil købe flere rådgivningsydelser de næste par år. Så ligesom i forhold til statens finanser handler det om at levere dokumenteret værdi til forretningen. 

Virksomhedernes forventninger til revisors rådgivning er der mulighed for at høre mere om på SMV-forum*2016 den 14. januar i Korsør, hvor blandt andre Ellen Mølgård Korsager fra Center for Ejerledede Virksomheder på CBS taler om vilkår for vækst og udvikling i SMV´erne.

Læs mere om SMV-forum*2016 her