Intelligent skattekontrol– ja tak!

DebatKommentar, 16. juni

RevisionFSR - danske revisorerSkatVærdien af revision

Tillid er godt, men kontrol er også vigtigt. Det blev der sat tyk streg under i denne uge, da Skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede, at SKAT skal tilføres et ukendt milliardbeløb til blandt andet at styrke mandskab og muskler i den basale skattekontrol. Det giver god mening.

Skat er ikke synlig og kommer sjældent på besøg i virksomhederne. Dermed er der fri bane for den lille gruppe af såkaldte ’modspillere’ blandt virksomhederne, der konkurrerer på uærlig vilkår med de ærlige virksomheder – ’medspillerne’. Det er en skadelig udvikling for dansk erhvervsliv. Derfor er kontrollen nødt til at være der, men der er samtidig brug for nytænkning. Det giver ikke mening at ansætte en hærskare af kontrollanter, som skal rende virksomhederne på dørene i tide og utide. Der er behov for intelligent kontrol, som fokuserer på de virksomheder, der ikke overholder reglerne. De mange retlinede virksomheder, som er transparente og gør sig umage for at overholde reglerne skal til gengæld tilgodeses, og så skal politikerne overveje, om enklere skatteregler ikke også er en del af løsningen.

SKAT får ikke de penge ind fra virksomhederne, de skal have. Skatte- og momsgabet vokser og er i dag på cirka 12 milliarder kroner, og det er formentligt forsigtigt sat. Virksomhedernes gæld til Skat vokser eksplosivt og udgør nu 21,5 milliarder kroner. Det sker på et tidspunkt, hvor færre virksomheder ønsker at overholde reglerne og virksomhederne i øvrigt siger, at risikoen for at blive taget i at snyde i skat er faldende. Det er SKATs egne tal og de taler deres tydelige sprog.

Det handler om tilliden til skattesystemet. Skattemoralen er generelt høj i Danmark, og langt størstedelen af virksomhederne har ”orden i penalhuset”, efterlever skattereglerne og betaler deres skat. Alligevel ser vi eksempler på organiseret svindel, social dumping og skatteunddragelse. Den betyder ikke alene, at der mangler skatteprovenu, det er også med til at underminere lige konkurrencevilkår for virksomhederne, fordi de retlinede virksomheder betaler for de, der snyder. Derfor er der grund til at kvittere for, at skatteminister Karsten Lauritzen har sat fokus på Skats kontrolarbejde.

Skal kontrollen være økonomisk effektiv er det imidlertid vigtig, at den er risikobaseret med fokus på de virksomheder, der bevidst snyder. Det er helt afgørende for at sikre et godt klima for dansk erhvervsliv, hvor langt størstedelen af virksomhederne følger reglerne. SKAT skal naturligvis kradse penge ind til statskassen, men det er vigtigt at skabe en fornuftig balance mellem hensynet til, at det skal være let at drive virksomhed og behovet for kontrol.

Hvad er så revisorbranchens rolle i alt det her? Al erfaring viser, at de reviderede regnskaber spiller en vigtig rolle, og at regelefterlevelsen er mindre blandt virksomheder, som har fravalgt at få deres regnskab revideret - og det gælder især blandt de virksomheder, som slet ikke har en revisor til at bistå med årsregnskabet. Det er senest blevet dokumenteret i en granskning fra de svenske myndigheder for økonomisk kriminalitet, der advarer om, at afskaffelsen af revisionspligten har gjort det lettere at begå økonomisk kriminalitet. Læs rapporten her.

I foreningen er vi derfor ikke i tvivl. Revision spiller en vigtigt rolle i regelefterlevelsen. Af samme grund bør en intelligent skattekontrol tage højde for at reviderede selskaber er mere retlinede end ikke-reviderede og bør derfor have visse fordele som fx færre besøg fra SKAT. Modsat er der grund til at målrette skattekontrollen mere mod den hastigt voksende gruppe af virksomheder, der helt fravælger revisoren, så vi ikke ender med at favorisere ’modspillerne’ på bekostning af medspillerne.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198