Lige inden sommerferien: Ny revisorlov, fokus på skatteunddragelse og britisk nej til EU

DebatKommentar, 7. juli

RevisionFSR - danske revisorerDigitale regnskaber

Den politiske sæson er slut, sommerferien står for døren, og det er anledning til at gøre status.

Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt foreningsår med en ny revisorlov, et hidtil uset politisk fokus på skatteunddragelse og -spekulation og ikke mindst et nej til EU fra den britiske befolkning.

Det sidste kan forekomme uden betydning for den danske revisorbranche. Men selvom internationale revisions- og regnskabsstandarder udgør en væsentlig del af rammerne om branchens arbejde, er det et faktum, at en meget stor del af den danske erhvervsregulering har sit udspring i EU- forordninger og direktiver. Den britiske tilstedeværelse i EU er i den forbindelse vigtig. Både når det gælder Danmarks forhandlingsposition, hvor der historisk har været en stærk akse mellem de nordiske lande og Storbritannien, og når det gælder persongalleriet i Kommissionen, hvor den liberale kommissær Jonathan Hill er trådt tilbage som følge af resultatet af det britiske nej.
Det har stor betydning, hvem der sidder med ansvaret for reguleringen af revisorbranchen. Det så vi under den forhenværende og mere reguleringsivrige kommissær, Michel Barnier, som med de berømte ord ”status quo is not an option” stod fadder til den omfattende lovgivning, der blev trukket ned over blandt andet revisorbranchen i kølvandet på finanskrisen.

Den nye revisorlov trådte i kraft allerede den 17. juni, og de forskellige bekendtgørelser er på trapperne. Der er grund til at glæde sig over, at det lykkedes regeringen at få flertal for en minimumsimplementering af EU-reguleringen. Det sikrer, at virksomhederne ikke påføres unødige omkostninger som følge af danske særregler.

Og der er endnu mere grund til at glæde sig over, at den nye revisorlov sætter en definitiv stopper for bevidstløs brug af tjeklister i kvalitetskontrollen og introducerer en reel risikobaseret kvalitetskontrol og et langt mere rimeligt og balanceret sanktionssystem. Det er sund fornuft.  

Vi kan håbe, at den sunde fornuft også vil komme til at gennemsyre den regulering, der følger i kølvandet på Panama Papers og det politiske fokus på skattely. Politikernes appetit på ny regulering er til tider overvældende, og når de taler om skærpede regler for rådgivere og udvidet rådgiveransvar, er der grund til bekymring. For svaret på international skattespekulation er ikke at regulere skatterådgivningen. Det sker allerede i dag. Svaret er international harmonisering af skattereglerne, og at landene stopper med at lave særordninger, som skal tiltrække investeringer og arbejdspladser, men som samtidig åbner for spekulation.

Hvad er det så for et efterår, vi ser ind i. Det bliver et travlt efterår med omfattende strukturreformer, massive investeringer i en ny og moderniseret skattekontrol og skærpede EU-regler for at imødegå ulovlig skattespekulation og –unddragelse. Det bliver kort sagt et efterår med fokus på skat i nærmest alle afskygninger.

I foreningen skyder vi efteråret i gang med en række medlemsmøder, hvor vi gennemgår de vigtigste ændringer af revisorloven, præsenterer indholdet af foreningens nye strategi og sætter ord på de udfordringer og muligheder, vi ser for branchen, og giver en status på det politiske arbejde og efterårets ”store sager”.

Den 14. september holder foreningen sit årsmøde. Temaet er fremtidens skat med fokus på balancen mellem effektiv kontrol og virksomhedernes konkurrenceevne. Jeg håber at se mange af foreningens medlemmer og samarbejdspartnere til årsmødet, hvor skatteminister Karsten Lauritzen vil præsentere regeringens bud på dilemmaet mellem kontrol og konkurrence.

Inden vi tager hul på efterårets begivenheder, vil jeg sige tak for en spændende sæson, ønske alle en god sommer og sige på gensyn efter sommerferien.

Charlotte Jepsen

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198