Resultatet af kvalitetskontrollen: Tilfredsstillende med plads til forbedringer

DebatKommentar, 15. november

KvalitetRevisionSMV

Erhvervsstyrelsens redegørelse for resultatet af kvalitetskontrollen 2016 er netop blevet offentliggjort. Hovedparten af kontrollerne afsluttes uden opfølgende kontrol, hvilket er et udtryk for, at kvaliteten i revisorernes arbejde grundlæggende er god. Det positive billede understøttes af, at der kun er indbragt 21 sager for Revisornævnet, hvilket er langt færre sager end tidligere - og i øvrigt også skal ses i sammenhæng med, at der årligt indberettes 133.000 årsregnskaber, hvor der er afgivet erklæring med sikkerhed.

Er alting så bare fryd og gammen? Der er ikke tvivl om, at langt de fleste revisionsvirksomheder dokumenterer deres arbejde meget bedre i dag end tidligere, og den tendens, vi tidligere har set, at nogle revisionsvirksomheder afmeldte sig som revisorer, når de blev udtaget til kvalitetskontrol, er for nedadgående. Det er en god udvikling, som både skyldes et stærkt fokus på kvalitet hos ledelserne i branchen og brug af ny teknologi og revisionsværktøjer, som blandt andet kan hjælpe til at overholde de mere formelle krav.

Der er ikke tvivl om, at "tone of the top" og ledelsesfokus har stor betydning for kvaliteten. Det afspejles også i den reviderede internationale kvalitetsstandard, der er på vej, hvor fokus fjernes fra tjeklister til at have et stærkere fokus på ledelsens tilgang til kvalitetsstyring. Standarden bliver på den måde mere principbaseret og dermed mere robust i forhold til en omverden, som til stadighed bliver mere kompleks og omskiftelig. Det er en god udvikling, som vi hilser velkommen.

Selvom kvaliteten grundlæggende er god, er der er stadig plads til forbedringer. Næsten hver tredje kvalitetskontrol afsluttes med en opfølgende kontrol, og i de undersøgelser Erhvervsstyrelsen iværksætter af de mere alvorlige sager, ender det ofte med en indbringelse for Revisornævnet.

Uanset om der er tale om alvorlige fejl eller ej, så har vi en ambition på branchens vegne om, at det skal være bedre næste gang. Høj kvalitet er revisorernes "license to operate". 

Derfor arbejder vi sammen med foreningens kvalitetsudvalg på en række initiativer, som skal hjælpe foreningens medlemmer til kontinuerligt at forbedre kvaliteten. Det drejer sig blandt andet om et værktøj, som skal sikre maksimal læring af de fejl, man uvægerligt begår indimellem - og undgå at de gentager sig.
Værktøjet vil blive præsenteret ved SMV-Forum den 16. og 17. januar 2019 i Vejle, hvor vi netop har sat kvalitet og ny teknologi på dagsordenen - vi kalder det 'kvalitech'.
Her vil vi slå et slag for kvaliteten og give inspiration til, hvordan foreningens medlemmer kan arbejde professionelt med at forbedre kvaliteten. Læs mere om SMV-Forum.

FSR - danske revisorer har siden finanskrisen haft fokus på kvalitet som en prioriteret og integreret del af foreningens strategi. Det handler om at sikre, at foreningens medlemmer kan honorere de høje forventninger, omverdenen har til vores arbejde. Kvalitet og høj faglighed i arbejdet er forudsætningen for den betroede rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og eneretten til at revidere virksomhedernes regnskaber og afgive erklæringer med sikkerhed.

Kvalitet er derfor en integreret del af foreningens kommende 2019-21-strategi. Vi tager allerede hul på arbejdet nu og vil i de kommende tre måneder have kvalitet som et særligt tema.
Startskuddet er dobbelt og udgøres af næste nummer af medlemsbladet SIGNATUR, som ligger i jeres postkasser ved indgangen til december. Og af SMV-Forum*2019 som det første højdepunkt, og hvor jeg håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer.