Mangel på kvalificerede medarbejdere kan blive en trussel for væksten i revisorbranchen

DebatKommentar, 20. september

UddannelseRevisionFremtidens kerneydelser

Netop som vi passerer ti-året for krakket hos Lehman Brother, begyndelsen på finanskrisen og et økonomisk tilbageslag af historiske dimensioner sætter dansk økonomi og det danske arbejdsmarked den ene rekord efter den anden.
Aldrig har så mange været i beskæftigelse.
Aldrig har så få været på offentlig forsørgelse.

Bagsiden af medaljen er mangel på kvalificerede medarbejdere. Fire ud af 10 virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere medarbejdere. En ud af 10 har sagt nej til ordrer, fordi de mangler medarbejdere.

I revisorbranchen er billedet det samme. Jeg besøger i øjeblikket en lang række af foreningens medlemsvirksomheder. Alle de steder, jeg har besøgt, har meldingen været, at kampen om de dygtige medarbejdere er hård. Situationen er den samme i hele landet - også i de store universitetsbyer.

Hvad kan vi så gøre ved det?
En del af løsningen er, at flere kommer gennem nåleøjet og består revisoreksamen. I dag uddanner vi cirka et halvt hundrede statsautoriserede revisorer om året. Det på et tidspunkt, hvor op mod 300 forlader branchen. Det er ikke holdbart i længden.

Derfor har vi præsenteret Erhvervsstyrelsen for en række forslag til ændringer af revisoreksamen, som kan bidrage til, at flere består eksamen. Det handler både om indholdet af eksamen, hvor vi nok må indrømme, at vi har nået grænsen for, hvor mange fagområder vi kan eksaminere i.
Det afgørende må være, at sikre kernekompetencerne hos revisorerne, hvilket udover erklæringskompetencer tæller erhvervs- og selskabsretlige forhold, skat og finansiering.

I forhold til selve eksamensformen foreslår vi, at man vender tilbage til den gamle model med en samlet skriftlig eksamen over to dage. Modellen med tre separate eksaminer har vist sig uhensigtsmæssig, bl.a. fordi eksaminerne blev klumpet sammen, og der kun gennemføres eksaminer en gang om året.

Der er ikke tale om, at vi sænker det faglige niveau. Det handler alene om at fokusere indholdet af eksamen og finde en praktisk model, der fungerer. Målet er entydigt at få flere igennem nåleøjet.

Men en ændring af revisoreksamen gør det ikke alene.
I en situation med mangel på kvalificerede medarbejdere betyder det også meget at være en attraktiv branche og arbejdsplads.

Carlsberg's CEO, Cees't Hart, gav på DI's Topmøde i denne uge sit bud på, hvordan man tiltrækker dygtige medarbejdere. Først og fremmest ved at virksomheden har et højere formål end at tjene penge.
Den nye generation af medarbejdere er drevet af at være en del af noget større og gøre en forskel. Her har revisorbranchen med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant en unik position. Vi skal bare minde os selv om det og italesætte det, når vi rekrutterer.

Det andet forhold Cees't Hart påpegende, var vigtigheden af at kunne tilbyde en karriere med udviklingsmuligheder. De nye generationer frygter at blive tabt.
Også her har revisorbranchen meget at tilbyde. Ja, jeg fristes til at sige, at udover meget attraktive karriereforløb i branchen, er vi med vores stærke uddannelsestraditioner en slags uddannelsesinstitution for hele dansk erhvervsliv.

Nogen vil hævde, at det er at overdramatisere, når der fra forskelligt hold er så stærkt et fokus på at imødegå manglen på arbejdskraft. Det går jo grundlæggende godt.

Det er ingenlunde at overdramatisere. Forudsætningen for, at vi kan fastholde de gode tider er netop, at vi får gjort noget ved mangelsituationen, så vi undgår at arbejdsmarkedet koger over.
Det er en af de vigtigste læringspointer fra årene op til finanskrisen.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198

Nyheder om uddannelse, revision og fremtidens kerneydelser