Ny rapport om digital transformation af revisorbranchen

DebatKommentar, 22. marts

En stor del af lederne i de europæiske revisorforeninger peger i en rundspørge på 'digital disruption' som den vigtigste udfordring for revisorbranchen i de kommende år. Tilgangen er forskellig afhængig af medlemmernes digitale modenhed. Nogle foreninger ser nye teknologier som en trussel, som risikerer at overflødiggøre dele af revisorbranchens ydelser. Andre ser den digitale transformation som en oplagt mulighed for at forædle og forny revisorbranchens ydelser og udvikle nye.

Realiteten er, at den teknologiske udvikling alene risikerer at udgøre en decideret trussel, hvis revisorbranchen ikke tilpasser sig den nye digitale og datadrevne virkelighed. Det er konklusionen i en ny rapport om den digitale transformations betydning for revisorbranchen, som vi har fået udarbejdet. Rapporten beskriver den nyeste teknologiske udvikling og dens betydning for revisorbranchens ydelser og måde at drive forretning på. For eksempel brug af data analytics til at forbedre kvaliteten af revisionen. Rapporten tegner et billede, der er positivt og optimistisk, men som samtidigt rummer en vis bekymring - en brændende platform med store muligheder.

Revisorbranchen har historisk formået effektivt at udvikle sin forretningsmodel og sine ydelser og har været hurtig til at udnytte mulighederne ved ny teknologi. Tænk bare på, hvad der er sket af udvikling og innovation, siden dengang kunderne kom med deres bilag i papkasser til revisor, som så sørgede for, at der kom et retvisende regnskab ud af det.

En tilsvarende omstilling er ved at gentage sig. Det fremgår af rapporten, som bygger på interviews med repræsentanter fra et bredt udsnit af vores medlemsvirksomheder.
Flere revisionsfirmaer – navnlig blandt de største - har investeret betydeligt i ny teknologi og anvender teknologi til blandt andet at opnå skalafordele, automatisere og effektivisere forretningsprocesser, men også til at forædle kerneydelserne og udvikle nye. De er frontløbere og betjener dansk erhvervsliv med en bred pallette af digitale værktøjer og services.

Rapporten fortæller imidlertid også en historie om revisionsfirmaer, som er mindre digitaliseringsparate og som ikke på samme måde har taget den nye teknologi til sig, blandt andet fordi de kunder, de betjener, ikke er særlig digitaliserede. Det vil ændre sig, siger rapporten.

I takt med, at de små og mellemstore virksomheder bliver mere digitalt modne, vil de stille krav om revisors online tilstedeværelse og evne til at forstå brugerfladen i de økonomiprogrammer, de samarbejder med kunden i.
Kunderne vil fremover forvente en sømløs oplevelse, hvor bogføring og økonomi kan håndteres på tværs af platforme og instanser (for eksempel Erhvervsstyrelsen, SKAT og ens egne systemer). Og det hele skal kunne ske, når det passer kunderne uanset sted og tidspunkt.

Den udvikling kalder på handling, og det er baggrunden for, at vi i FSR – danske revisorer har fået udarbejdet en ekstern rapport om den digitale transformations betydning for revisorbranchen. Der er input fra branchen - fra både store og små revisionsfirmaer - ligesom offentlige myndigheder og forretningsaktører tæt på branchen har givet mange bidrag.

Vores rolle som forening er at bidrage til, at branchen har de nødvendige rammevilkår og kompetencer til at kunne høste mulighederne ved den nye teknologi og understøtte medlemmerne med uddannelse og værktøjer, som hjælper dem i transformationen fra det analoge til det digitale.

Det forhold, at revisionsbranchen teknologisk befinder sig på forskellige stadier, betyder, at foreningens aktiviteter skal være differentierede. Påvirkning af rammevilkår og hastigheden i ny lovgivning og standarder samt påvirkning af udformningen af uddannelserne vil have høj prioritet, da det indvirker på hele revisorbranchen.
Relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling vil også være en vigtig del af aktiviteterne, men indsatsen her vil være mere målrettet. Vi har allerede taget hul på en dialog med universiteterne med henblik på, at revisoruddannelsen har det fornødne fokus på teknologiens betydning for kundernes og revisorernes egen forretning.

Rapporten indeholder en række anbefalinger til branchen. Dem vil vi ved en række gå-hjem-møder drøfte med vores medlemsvirksomheder i den kommende tid.

Selvom vi er midt i revisorernes højsæson, så håber jeg, at mange vil finde tid til at læse hele eller dele af rapporten.
Enhver forandring rummer nye forretningsmuligheder. Det gælder også, som rapporten viser, den igangværende digitale transformation, der – behændigt håndteret – kan danne afsæt for helt nye ydelser og nye måder at drive forretning på i revisorbranchen.

God læselyst
Charlotte Jepsen

Læs rapporten her:

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198