Årsrapporten fortsat det troværdige holdepunkt

DebatKommentar, 30. august

Regnskab

I dag uddeler vi sammen med DI årsregnskabsprisen til den bedste årsrapport. Det sker dagen efter, at statsautoriseret revisor Søren Bjerre Nielsen tiltrådte som adjungeret professor på CBS med en forelæsning om transparens og relevant i selskabernes rapportering. Men det sker også på et tidspunkt, hvor nekrologen over virksomhedernes årsrapporter har været skrevet flere gange.

Realiteten er imidlertid, at virksomhedernes årsrapport fortsat er den vigtigste informationskilde for regnskabsbrugerne. Det dokumenterer både danske og internationale studier.

Det forpligter - både virksomhederne og deres revisorer. Brugerne af virksomhedernes årsrapporter skal kunne forstå og analysere virksomhedens forretning og træffe beslutninger på grundlag heraf. Det stiller krav om kvalitet og troværdighed i de informationer, der lægges frem. Årsrapporten skal give et klart billede af virksomhedens forretning – lønsomheden, risici og vækstpotentiale. Årsrapporten skal på en retvisende måde tage kompleksiteten ud af forretningen og tegne et præcist billedet af forretningen, som bestyrelsen og aktionærerne kan eksekvere på.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvordan det sker bedst. Med årsrapportprisen vil vi gerne - med afsæt i overvejelser om relevans, væsentlighed, brugbarhed og rapportens evne til at fortælle virksomhedens historie - belønne de gode årsrapporter, som kan danne forbillede for andre virksomheders årsrapporter.

Med den teknologiske udvikling er mulighederne for at generere information om virksomhederne steget eksponentielt. Det skaber grundlag for at give yderligere indsigt i virksomhedernes forretning – og det er positivt. Udfordringen bliver imidlertid kunsten at kunne begrænse sig og fokusere på det væsentlige og relevante. I forbindelse med årsrapportprisen har dommerkomiteen gennemgået 140 årsrapporter, som i gennemsnit fylder næster 100 sider. Som mennesker har vi begrænset kapacitet. Det gælder både den mængde information, vi kan rumme, og den tid vi har til rådighed. Det stiller krav om, at virksomhedernes årsrapporter er ”lean” og kun medtager de nødvendige informationer, og det stiller igen krav om, at virksomhederne har styr på den bagvedliggende informationsstruktur og valide data.

Det er der heldigvis mange virksomheder, som har ambitioner om at leve op til. I forbindelse med dagens prisuddeling er jeg blevet gjort opmærksom på et stillingsopslag fra en af de toneangivende danske virksomheder, som er blandt de nominerede til årets regnskabspris, Arla, hvor de skriver i deres jobopslag:

”Our Annual Report has been nominated for an industry award and this is an opportunity for an ambitious person to take it to the next level…” Det er glædeligt, at årsregnskabsprisen på den måde aspirerer virksomhederne til at løfte baren for god rapportering yderligere.

I en tid med ”fake news” og data i alle afskygninger og i uendelige mængder er troværdig rapportering af afgørende betydning. Men rapporteringen skal også kunne følge med udviklingen for at forblive en væsentlig informationskilde og et troværdigt holdepunkt for brugerne af virksomhedernes regnskaber.

I den forbindelse kan der være grund til at gentage Warren Buffets kloge ord om, hvad finansiel rapportering i bund og grund er. Det er et fælles sprog, som det er nødvendigt at lære, hvis man vil forstå virksomhedens forretning: ”Accounting is the language of business, and you have to learn it like a language … To be successful at business, you have to understand the underlying financial value of the business”.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198