Stabilitet og pålidelig lovgivning styrker tilliden

DebatKommentar, 9. maj

SkatKvalitetVærdien af revision

Så udskrev statsministeren det længe ventede folketingsvalg. Det er regnskabets time for de politiske partier og deres folketingskandidater. Det betyder imidlertid ikke, at folketingsvalget kommer til at handle om regnskab og revision. Og så måske alligevel indirekte. For hele diskussionen om tillid, eller rettere mangel på samme, er i disse år baggrundstæppe for valgkampe i hele Europa.

Symptomerne på den manglende tillid er Trump i USA, Brexit i England og de gule veste i Frankrig. Alt sammen resultatet af, at vælgerne ikke har eller har haft tillid til, at de siddende politikere tager deres bekymringer alvorligt.

I Danmark er situationen lidt anderledes, blandt andet på grund af det pluralistiske demokrati og traditionen for mindretalsregeringer. Det tvinger politikerne til at finde brede løsninger hen over midten, som alle kan se sig i.

Det gælder blandt andet erhvervspolitikken, og det er en styrke. Ikke bare politisk men også i forhold til at sikre et erhvervsliv, som investerer og udvikler forretningen, fordi de har vished for, at rammevilkårene ikke bliver ændret i tide og utide. Et godt eksempel er Folketingets beslutning om at sætte en stopper for de såkaldte iværksætterselskaber (IVS'er), der kunne stiftes for bare én krone. Det stemte et meget bredt flertal for at få stoppet. Det må derfor forventes, at der fremover er politisk afklaring på dette område, og at vi ikke ser et nyt Folketing åbne op for, at man igen kan stifte selskab for hvad der svarer til panten på en øldåse. Det vil nemlig forvirre mere end gavne og skabe uklarhed om de politiske intentioner.

Det gælder også i forhold til Skattevæsenet, hvor et bredt flertal af Folketingets partier i den forgangne valgperiode har taget ansvar for at gennemføre betydelige investeringer for at genoprette tilliden til, at vi har et robust og driftssikkert skattesystem, som kan sikre finansieringen af de velfærdsløfter, som partierne i disse uger forpligter sig på. Og det ser ud til at kunne fortsætte i næste valgperiode. Både den siddende skatteminister Karsten Lauritzen og SF’s skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen tilkendegav i går ved en politisk debat arrangeret af FSR - danske revisorer og HK Stat, at de er parate til at investere yderligere i at bekæmpe skattesnyd.

Det er positivt og tegner godt for fremtiden. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der trods gode viljer og store bevillinger, stadig er et stykke vej endnu. Den seneste uges afsløringer af systematisk momssvindel for et trecifret millionbeløb med stråmænd samt fiktive adresser på kommunale grunde og sågar en byggetomt viser, at der fortsat er behov for at styrke virksomheds- og skattekontrollen.

Det handler ikke om kontrol for kontrollens skyld, eller om penge for pengenes skyld. Nej, det handler om at sikre tilliden til vores samfundsinstitutioner og ikke mindst skattevæsenet, som er selve forudsætningen for, at vi kan finansiere vores velfærdssamfund.

Manglende tillid er gift for erhvervslivet og for samfundet som helhed, hvor vi i Danmark netop lever højt på omverdenens tillid til vores virksomheder og institutioner.

Tillid er en konkurrenceparameter og en eftertragtet valuta, når det handler om at tiltrække investeringer og forretninger til landet. Derfor skal vi værne om tilliden. Med tillid som kernen i vores ydelser, er der en lang række områder, hvor vi i al beskedenhed ser, at revisorbranchen kan være en del af løsningen. Det gælder ikke mindst i forhold til skatteunddragelse, hvor kontrollen, der er et væsentligt element i vores ydelser, kan forebygge ulovligheder og inspirere til ansvarlig adfærd. 

At stemme til et folketingsvalg er en tillidserklæring til de politikere, man vælger. Et nyt Folketing og en ny regering har muligheden for at betrygge vælgerne i, at de tænker samfundet først ved at fortsætte den hidtidige praksis med at indgå brede politiske aftaler om de store samfundspolitiske dagsordener. Det gælder ikke mindst erhvervspolitikken, der sætter rammerne for de virksomheder, som i sidste ende skal skabe den produktion og de arbejdspladser, der skal finansiere partiernes velfærdsløfter.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198