19. februar 2020

Revision Kvalitet - Andet

Advokat får bøde på 60.000 kr. - efteruddannelse, hvidvask og oplysningsforpligtelser

Advokater er omfattet af krav om 54 lektioners efteruddannelse i faste treårs intervaller, af pligterne i hvidvaskloven for specifikt oplistede opgaver samt af en række lovkrævede oplysninger om deres forretning. Ret gennemgribende overtrædelser af blandt andet disse krav blev i en konkret sag sanktioneret med en bøde på 60.000 kr., hvoraf en del kunne henføres til gentagelse.


Sag nr. 2019-1455/HLR blev indbragt af Advokatrådet ved anklageskrift af 8. maj 2019. Sagen var en udløber af et kontrolbesøg, som Advokatrådet havde gennemført den 24. maj 2018.

I kendelsen af 31. oktober 2019 ikendte nævnet advokaten en bøde på 60.000 kr. for i flere tilfælde at have tilsidesat god advokatskik. Ved sanktionsudmålingen tillagdes kendelser af 22. november 2012 og 5. februar 2014 delvis gentagelsesvirkning.

De sanktionerede forhold vedrørte: 

  • Manglende deltagelse i 54 timers obligatorisk efteruddannelse i perioden 2014-2016.

  • Manglende udarbejdelse af risikovurdering af advokatvirksomheden som mulig hvidvaskkanal efter hvidvasklovens § 7, samt politikker og procedurer efter hvidvasklovens § 8. Dette forhold havde advokaten erkendt.

  • Hertil havde advokaten efter klagers sekundære påstand ikke dokumenteret sine kundekendskabsprocedurer. Her fik klager altså ikke medhold i, at det var bevist, at kundekendskabsprocedurerne ikke var gennemført.

  • Manglende tilgængelighed af lovpligtige oplysninger, herunder om navn, beskikkelse, forsikring og lovvalg. Hertil havde advokaten efter klagers sekundære påstand ikke dokumenteret at have orienteret sine forbrugerklienter skriftligt om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Klager fik således ikke medhold i den primære påstand om, at de pågældende opdrags- og prisoplysninger ikke var givet til forbrugerklienterne.

  • Manglende efterlevelse af pålæg af 25. maj 2018 om at fremsende dokumentation for opretning af de ovenstående mangler. Pålægget blev gentaget i kendelsen. 
      

Sag nr. 2019-1455/HLR

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu