21. januar 2016

Ugens kommentar 2016

Advokaterne og formanden for Implementeringsrådet lægger op til overimplementering af nye EU-regler

Ugens kommentar, 21. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup, benytter i denne uge sin blog til at gøre sig til talsmand for at stramme lænkerne om de store danske virksomheder langt udover, hvad EU-reglerne lægger op til, og udover, hvad landene omkring os gør. Det sker i forbindelse med, at regeringen har sendt et lovudkast i høring, der skal implementere den omfattende regulering af forholdet mellem virksomhederne og deres generalforsamlingsvalgte revisor. 

 

Det er en interessant – og bekymrende melding – al den stund, at Poul Mollerup netop er blevet udpeget til formand for Implementeringsrådet, hvis væsentligste opgave det er at sikre, ”at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande”.  Det fremgår således af kommissoriet, at Implementeringsrådet skal rådgive regeringen, så implementering af ny EU-lovgivning medfører færrest mulige omkostninger for erhvervslivet.

 

FSR – danske revisorer vil gerne rose regeringen for at lægge sig op ad vores nabolande og ikke gå længere, end EU-reglerne lægger op til. Det er vanskeligt at se argumenterne for, at danske virksomheder skal underlægges strengere krav, pålægges ekstra byrder og stilles dårligere konkurrencemæssigt, end tilsvarende virksomheder i vores nabolande. Hvad er det for særlige forhold i Danmark, der gør, at Rambøll skal underlægges strengere krav, fordi de har valgt at lægge deres hovedsæde i Ørestaden og ikke på den anden side af Øresund? Hvad er det, der adskiller store danske virksomheder fra tyske virksomheder som Bosch og Lidl, der omsætningsmæssigt langt overstiger de såkaldt store danske virksomheder? Hvad er det, der gør, at tilliden til de danske revisorer er mindre, så de skal underlægges mere rigide regler, end revisorerne i fx Sverige og Tyskland? Det skylder formanden for Implementeringsrådet, Danske Advokaters direktør, at svare på.

 

Når man læser direktørens blog og Danske Advokaters høringssvar, får man indtrykket af, at der vil blive tale om ”andenklasses-revision” og blive problemer med revisors uafhængighed, hvis store virksomheder ikke længere klassificeres som ”virksomheder af offentlig interesse” og dermed ikke omfattes af den nye skærpede regulering af forholdet mellem virksomhederne og den generalforsamlingsvalgte revisor.

 

Realiteten er, at hverken revisionen eller revisors uafhængighed svækkes. Revisionen skal stadig udføres efter de internationale revisionsstandarder, der ovenikøbet er blevet skærpet i kølvandet på finanskrisen. Og revisor skal stadig være uafhængig – både efter dansk lovgivning og revisorerne egne etiske regler, der på mange punkter er mere vidtgående end lovgivningen.

 

Det, der derimod undgås, er, at de store virksomheder bliver påført en ekstraregning på et trecifret millionbeløb og dermed stilles dårligere konkurrencemæssigt. Og så er vi tilbage ved formålet med Implementeringsrådet: At rådgive regeringen i arbejdet med at sikre, ”at implementering af ny EU-regulering medfører færrest mulige omkostninger for erhvervslivet”.

 

Det hører også med til billedet, at den EU-regulering, der skal implementeres, er møntet på børsnoterede og finansielle virksomheder, som har en bred økonomisk betydning for samfundet – enten fordi de har værdipapirer udbudt i handel, fordi de er långivere eller aktivforvaltere, eller fordi de udbyder forsikringer i et betydeligt omfang. Sådanne økonomiske interesser foreligger i sagens natur ikke, når virksomheden ejes af en snæver kreds, det være sig en familie, en fond eller en samling af leverandører, producenter og/eller forbrugere.

 

Hvad er begrundelsen for, at store hæderkronede danske virksomheder skal pålægges ekstra omkostninger i forhold til deres konkurrenter i andre lande?  Dansk erhvervsliv er grundlæggende sundt og ordentligt. Og virksomhederne er transparente om deres økonomiske forhold. Og bl.a. derfor har dansk erhvervsliv grundlæggende klaret sig godt gennem finanskrisen. Hvor er det, at Danske Advokater har set problemer i dansk erhvervsliv, som gør, at netop familie- og fondsejede danske virksomheder skal underlægges mere restriktive regler end deres konkurrenter i Sverige og Tyskland? 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu