12. marts 2020

Corona FSR mener

Corona: Danmark på standby

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har sat det danske samfund på standby i foreløbigt to uger. Der er tale om en decideret undtagelsestilstand med forsamlingsforbud, lukning af offentlige institutioner og vidtgående hastelovgivning.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære medlemmer

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har sat det danske samfund på standby i foreløbigt to uger.

Der er tale om en decideret undtagelsestilstand med forsamlingsforbud, lukning af offentlige institutioner og vidtgående hastelovgivning.

Udbruddet af corona har vidtrækkende økonomiske konsekvenser for danske virksomheder, og mange sidder i øjeblikket og venter på regeringens hjælpepakker og overvejer, om udbruddet kan betragtes som en force majeure-begivenhed, der kan medføre potentiel ansvarsfrihed i forhold til indgåede kontrakter. Det sidste findes der ikke entydige svar på.

Vi tager henstillingen fra statsministeren alvorligt, men vi sørger samtidig for at opretholde et beredskab, så tingene ikke går i stå, og vi fortsat kan servicere foreningens medlemmer. Den faglige hotline vil således fortsat blive betjent, og supporten i CaseWare er fuldt bemandet.

Den hastige spredning af coronavirus og myndighedernes foranstaltninger har også konsekvenser i forhold til revisorernes arbejde. Vi har modtaget en række henvendelser med spørgsmål fra foreningens medlemmer og er i øjeblikket i dialog med myndighederne og vores faglige udvalg om den mulige betydning. 

Henvendelserne handler blandt andet om, hvordan vanskeligheder med at overholde frister for indsendelse af regnskaber og selvangivelser håndteres. Hvad konsekvenserne er for revisors kunder af den planlagte hastelovgivning på skatteområdet. Hvad den potentielle betydning for forskellige regnskabsposter vil være. Og hvad coronavirus betyder for ledelsesberetningen og revisors udtalelser i den forbindelse.

Vi vil allerede fra i dag og i den kommende tid løbende informere om disse forhold på foreningens forskellige nyhedsplatforme. Der henvises til følgende sider, hvor der om ganske kort tid ligger en række relevante nyheder om blandt andet indsendelsesfrister, regnskabsposter og hjælpepakken på skatteområdet:

Derudover har vi et tæt samarbejde med Dansk Erhverv, som stiller en række services om blandt andet arbejdsretlige forhold til rådighed for foreningens medlemmer.

I forhold til SR-Akademiet har vi truffet beslutning om at udskyde Trin 3 og finde et nyt tidspunkt inden sommerferien, som ikke kolliderer med det sidste trin. Alternativt at gennemføre undervisningen i anden form.

Der er tale om en alvorlig situation med ganske vidtrækkende konsekvenser for store dele af det danske samfund. Vi søger som sagt at opretholde et beredskab, så vi kan betjene vores medlemmer bedst muligt. Sekretariatet vil være bemandet og vi besvarer de henvendelser, der løber ind.

Charlotte Jepsen

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber