25. januar 2018

Ugens kommentar 2018

Erhvervslivet er enige om at sikre fair konkurrence gennem ordentlig skattekontrol

Kommentar, 25. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Fifleri med fiktive adresser og omsætning uden om kasseapparatet. TV2 har i denne uge afsløret systematisk skattesvindel og sort arbejde blandt danske virksomheder i et stort omfang. Der er tale om et tocifret milliardbeløb, som går uden om statskassen. Penge, som kunne være anvendt til velfærd eller skattelettelser - alt afhængig af ens politiske præferencer.

 

Det er urimelig og unfair konkurrence, at nogle virksomheder kan slippe afsted med at snyde med moms, skatter og afgifter, mens andre betaler deres skyldige skat uden brok. Samtidig risikerer det at underminere opbakningen til fællesskabet, når en gruppe virksomheder ustraffet kan undslå sig at betale skat. Det kunne friste svage sjæle til at gå samme vej.

Løsningen er blandt andet en mere effektiv skattekontrol. Kontroltrykket skal øges, så der er en reel risiko for at blive opdaget, og kontrolpresset skal koncentreres om de virksomheder, der bevidst undlader at betale skat. I dag kan der gå op til 30 år, uden at virksomhederne ser skyggen af en skattekontrollant. Det er ikke noget, der får den lille gruppe af hårdkogte skattesnydere til at ryste i bukserne.

 

Den svigtende kontrol er et resultatet af de senere års beskæringer i skattevæsenet. I dag er der knap 2000 årsværk til at kontrollere over 700.000 virksomheder. Tilbage i 2009 var der knap 3100 til at kontrollere et langt mindre antal virksomheder. Kun knap 500 mand sidder med kontrollen af de små- og mellemstore virksomheder, som udgør langt størstedelen af virksomhederne.

 

Oveni kommer så, at politikerne i samme periode har lempet revisionspligten adskillige gange, så halvdelen af de danske selskaber har fravalgt revision. Konsekvensen er, at samfundet ud over at have givet køb på den traditionelle skattekontrol også har mistet den forebyggende kontrol og det sikkerhedsnet, der ligger i, at virksomhederne bliver kigget over skulderen af en uafhængig tredjemand. 

 

FSR - danske revisorer har længe peget på det uholdbare i det lave kontroltryk og den ringe opdagelsesrisiko. I slutningen af sidste år var det købmændene, internethandlerne og busvognmændene, der råbte vagt i gevær. Nu følger Dansk Byggeri og DI trop med krav om mere effektiv kontrol og et massivt kontrolpres mod de virksomheder, der snyder. Alt sammen båret af hensynet til statskassen og hensynet til at sikre fair konkurrence for de af deres medlemmer, der betaler korrekt skat. Det er et vink med en vognstang til politikerne, når store dele af dansk erhvervsliv står sammen og kræver skrappere kontrol. 

 

Budskabet til politikerne er dog at fare med lempe. De lovlydige virksomheder må ikke lægges til last, fordi vi har en gruppe virksomheder, der ikke kan eller vil følge reglerne. Derfor bør politikerne også overveje, hvordan man kan øge regelefterlevelsen ved at belønne de virksomheder, der har orden i tingene og betaler deres skat. Skatteminister Karsten Lauritzen har taget et første skridt i den retning med det nye moms- og skattetjek, hvor de virksomheder, der kan dokumentere, at de har afregnet og betalt moms og skat, får en række fordele. 

 

Den tænkning kunne forfølges yderligere med at tildele dokumenterede regelefterlevende virksomheder bedre muligheder for fleksible indberetningsløsninger, hurtigere sagsbehandlingstider samt muligheder for at udbedre fejl uden bøder og retssager.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu