13. juni 2019

Ugens kommentar 2019

Få efterårets efteruddannelse med "ekstra" medlemsrabat

Kommentar, 13. juni


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Nu er de fleste årsregnskaber indsendt og det er tid at overveje efterårets efteruddannelse.

Nye regler for obligatorisk efteruddannelse betyder, at det fremover er muligt at få godkendt kurser udover det snævre revisions-, regnskabs- og skattefaglige.

Det har vi naturligvis taget højde for i vores kursusudbud, hvor vi ved siden af de klassiske Ajour!- og faglige kurser har sammensat et udbud, som afspejler revisorforretningen bredt og de problemstillinger der arbejdes med.

Det gælder for eksempel vores branchedage, som med en tværgående fagligt tilgang giver indsigt i udvalgte brancher. Indholdet er sammensat, så det både understøtter det revisionsfaglige arbejde og giver inspiration til den professionelle rådgivning af kunderne inden for de pågældende brancher. Derudover er der lagt op til, at man kan netværke med specialister og kolleger, som arbejder med samme kundesegment.

Og det gælder i særdeleshed vores digitale udbud af kurser i brug af ny teknologi og dataanalyser samt kurserne i data- og cybersikkerhed.

Den ny teknologi er kommet for at blive, og den griber om sig - både i kundernes og revisorernes egen forretning. Derfor kommer man som godkendt revisor ikke uden om at skulle erhverve sig indsigt i ny teknologi. Det er forudsætningen for at kunne have en kvalificeret dialog med kunderne og for at kunne drive sin revisorforretningen effektivt. Det gælder blandt andet i forhold til data- og cybersikkerhed, hvor der udover et komplekst sæt af regler, som man skal kende, er ganske betydelige risici for angreb fra cyberkriminelle. Vi ved, at mange virksomheder ringer til deres revisor og beder om råd - både med henblik på at forebygge og når man er blevet hacket. Vi har som mål med vores kurser at klæde revisorerne på til den dialog.

Og det er det overordnede mål med vores kursusudbud. At klæde foreningens medlemmer på til kompetent og professionelt at kunne revidere og rådgive om kundernes forretning.

Vi ved, at revisorernes gode omdømme hænger tæt sammen med en oplevelse af høj kvalitet i ydelserne og stærke faglige kompetencer. Derfor er vi optagede af at kunne tilbyde kurser af høj kvalitet med fagligt dygtige undervisere, som kan bringe praksisnære eksempler ind i undervisningen, og som på pædagogisk vis kan formidle deres viden. Medlemmernes evalueringer af kurserne viser, at det er vi lykkes med - så godt at fiskefileten på frokostbuffeten ikke længere er udslagsgivende for bedømmelsen af vores kurser.

Vi er inde i det andet år af den treårige efteruddannelsesperiode, og herfra skal opfordringen lyde til løbende at få fyldt på med viden og kompetencer, så man altid er opdateret og ajour med det nyeste.

Frem til på mandag den 17. juni er der Early bird på foreningens kursusudbud. Det er nu, hvor højsæsonen er ved at ebbe ud, at det er tid til at overveje efterårets efteruddannelse. Vi tilbyder 10 procent rabat på kvalificeret kompetenceudvikling frem til mandag. Læs mere om foreningens kurser i vores kursuskatalog.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu