06. marts 2015

Ugens kommentar 2015

Handlingsplan skal styrke den finansielle rapportering

Ugens kommentar, 6. marts 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Erhvervsstyrelsen har i denne uge offentliggjort en handlingsplan for de kommende års indsats på regnskabs-, revisions- og selskabsområdet.

Vi er enige i Erhvervsstyrelsens ambition om, at det skal være let at etablere og drive virksomhed i Danmark. En afgørende faktor heri er, at tilliden til danske virksomheders ledelser og økonomi fortsat er høj, hvilket kræver et godt og effektivt tilsyn og åbenhed om virksomhedernes økonomiske og finansielle forhold.

Der er grund til at rose Erhvervsstyrelsen for at sammentænke og koordinere indsatsen, så regnskaberne bliver tænkt sammen med revisionen og hele digitaliseringsindsatsen. Det understøtter regeringens frikøb af alle årsregnskaber her fra nytår.

Samtidigt bliver revisionen og kontrolindsatsen underkastet et tiltrængt eftersyn. Revisionen bliver sammentænkt med kontrollen af de virksomheder, der ikke har orden i tingene og dermed på unfair vis opnår en konkurrencefordel over for virksomheder, der overholder den lovgivning, som politikerne har besluttet skal være rammen om at drive virksomhed i Danmark. 

Vi hilser særligt tankerne om en mere proportional kvalitetskontrol velkommen. Kvalitet i revisionen drejer sig først og fremmest om at skabe værdi af regnskaberne for regnskabsbrugerne, og det bør kvalitetskontrollen selvfølgelig i langt højere grad afspejle. Øvelsen omkring bødeniveauet i Revisornævnet er nøjagtig den samme. Der skal gives hårde sanktioner, når god revisorskik eller uafhængigheden er tilsidesat, men ikke store bøder for formelle fejl, som oftest ikke har nogen som helst betydning for, om regnskabet var retvisende.

Hvad handlingsplanen desværre forbigår i tavshed, er den betydning, troværdige regnskaber og finansiel information har forretningsøkonomisk for den enkelte virksomhed og for dansk økonomi samlet. At en revisionspåtegning fx har betydning for, hvor meget rentemarginalen bliver på banklånet, og typisk er højere, når der ikke bliver revideret. At regnskabsdata bruges i kreditvurderingen af alle danske selskaber.

I den igangværende debat om årsregnskabsloven har Erhvervsstyrelsens egne analyser bekræftet dette billede. Eller som det formuleres i rapporten Vækst og innovation i danske virksomheder fra kapitalfonden Axcel Future, som en lang industrifolk står bag: ”Den asymmetriske information mellem virksomhed og investor om virksomhedens ’sande’ indtjeningspotentiale kan afhjælpes af en troværdig og gennemsigtig rapportering af virksomhedens finansielle position. Dette vil være relevant for at nedbringe usikkerheden for både egenkapital- og fremmedkapitalinvestorer, og dermed nedbringe finansieringsomkostningerne”. Det gælder ikke mindst i et samfund, hvor langt hovedparten af den økonomiske aktivitet sker i og mellem virksomheder, der har begrænset deres hæftelse, og hvor alle er med til at dele risiko og gevinst.

Endelig har digitaliseringen fået en fremtrædende placering i handlingsplanen. Ingen tvivl, vi skal være endnu hurtigere til at levere mere målrettede og skræddersyede digitale data, hvis fx årsrapporten skal følge kundernes og regnskabsbrugernes forventninger. Regeringens og Erhvervsstyrelsens egne undersøgelser viser imidlertid, at langt hovedparten af de danske virksomheder allerede har digitaliseret økonomistyring (bogføring, regnskab mv.). Økonomistyringen er tilmed et af de få områder, hvor dansk erhvervsliv virkelig har opnået en høj grad af digitalisering på tværs af alle brancher. Udviklingen har først og fremmest været markedsdrevet blandt andet fra revisorbranchen, fordi digitaliseringen har medført besparelser, og fordi let adgang til finansielle oplysninger kan bruges til at udvikle virksomhederne, holde styr på forretningen mv. Derfor har branchen alle muligheder for også at eksekvere på denne dagsorden – og vil helt sikkert gøre det. Det eneste, man kunne savne er mere fokus på den anden side af digitaliseringen:  potentialet for mere effektiv offentlig forvaltning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu