21. september 2017

Ugens kommentar 2017

Kvaliteten er blevet bedre, det styrker omdømmet

Kommentar, 21. september


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Vi gennemfører i øjeblikket de årlige medlemsmøder rundt om i landet. Kvalitet er hovedtemaet for møderne. Vi gør status på kvalitetsarbejdet og gennemgår de seneste resultater. Vi ser på risikofaktorerne i den nye kvalitetskontrol. Og vi indsamler praktiske erfaringer, så vi kan lægge en strategi for en indsats, der kan sikre en effektiv og effektfuld kvalitetsstyring og -kontrol, som kan understøtte revisorernes gode omdømme.  

Udgangspunktet er godt. Kvaliteten er blevet meget bedre og resultatet er tydeligt. Når kvalitetskontrollen kommer på besøg, er det langt de fleste revisionsvirksomheder, der slipper for kritik. Samtidig er det meget, meget få revisionsvirksomheder, der er blevet sendt i Revisornævnet efter den seneste kontrol.

Det er en udvikling, vi som forening og branche kan være tilfredse med. Der er stadig plads til forbedringer, men vi er nået rigtig langt. Betydningen af at have styr på kvaliteten kan ikke overvurderes. Det er noget, der bliver lagt mærke til uden for vores egne rækker og blandt myndigheder og politikere, og det har stor værdi, når foreningen på branchens vegne har dialog med politikerne om regulering og rammebetingelser. 

De gode resultater er en konsekvens af den systematiske indsats, som foreningen og medlemmerne har ydet gennem flere år. Mange revisionsvirksomheder har investeret massivt i bedre kvalitet – både i styringen af kvaliteten og i bedre opfølgning. I foreningen har vi investeret i CaseWare for at kunne tilbyde vores mindre og mellemstore medlemsvirksomheder en faglig stærk løsning til styring af kvaliteten i deres forretning.

De gode resultater skyldes også den nye linje, Erhvervsstyrelsens Revisortilsyn siden 2016 har haft i kontrollen af revisorer med en mere risikobaseret kontrol - med fokus på de mere grove forseelser og mindre fokus på uvæsentlige og formelle førstegangsforseelser.

Det er en linje, som vi i foreningen er meget tilfredse med og bakker op om – og som vi er optagede af bliver efterlevet i praksis. Derfor er en del af formålet med medlemsmøderne at informere om elementerne i den risikobaserede kvalitetskontrol og høre om medlemmernes erfaringer med kontrollen, så vi kan have en konstruktiv dialog på et oplyst grundlag med myndighederne og tilsynet. Dels er vi optaget af, at Erhvervsstyrelsen indfrier de løfter om besparelser i kvalitetskontrollen, som branchen er blevet lovet. Dels er vi optaget af, at kontrollen er ensartet, og at der ikke er forskel på, om det er en stor eller lille revisionsvirksomhed, der er udtaget til kontrol, og at myndighedernes inddrager virksomhederne interne kontrol i deres arbejde.

Men samtidig vil vi også gerne sikre, at foreningen kan løfte sin del af ansvaret for at sikre en høj kvalitet. Det kræver, at vi ved, hvilke revisionsvirksomheder og revisorer, der er udtaget til kontrol, og hvem der får sanktioner ved Revisornævnet. Men de nye regler betyder, at det er lukket land at få oplyst, hvilket gør det svært for revisorbranchen selv at holde selvjustits og styrke kvaliteten.                    

Og det er vi ærgerlige over. Vi ser det som en af vores fornemste opgaver at sikre et højt kvalitetsniveau i både revisions– og rådgivningsydelserne, og sikre revisorernes omdømme som troværdige rådgivere og leverandører af tillidsydelser med høj integritet, etik og kvalitetsydelser på paletten.

Revisorbranchen står på et fundament af kvalitet og tillid. Hvis kvaliteten halter, skader det omdømmet. Foreningens rolle er hele tiden at gøre fundamentet endnu stærkere og fastholde det gode omdømme og dermed revisorernes ”license to operte”.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu