23. februar 2017

Ugens kommentar 2017

Logiske og lavere kontrolgebyrer

Kommentar, 23. februar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Med den seneste gebyrmelding fra Erhvervsstyrelsen blev vi og medlemmerne endnu en gang mindet om uhensigtsmæssighederne i den gebyrstruktur, der gælder for finansieringen af tilsynet med revisorerne. Det er navnlig den dobbeltbetaling mange revisorer oplever og det forhold, at finansieringen af kontrollen ikke entydigt bæres af dem, der reelt belaster systemet, der giver anledning til panderynken.

Vi hilser ellers ændringerne i kvalitetskontrollen i retning af en mere risikobaseret kontrol og en mere effektiv tilrettelæggelse af kontrollen velkommen. Vi tillægger det stor betydning, at der er et løbende tilsyn med revisorernes arbejde, for det er med til at understøtte revisorernes omdømme som en faglig kompetent profession med kvalitetsydelser på hylden. Men det er afgørende for foreningen, at udgifterne bæres af de revisorer og virksomheder, der reelt belaster systemet.

Det taler for at se nærmere på den eksisterende dobbeltbetaling, hvor organisering i holdingselskab og personlige selskaber afstedkommer ekstra gebyr, selvom revisor skriver under på, at der ikke afgives erklæringer i de pågældende selskaber og de derfor ikke kontrolleres – der er ikke noget at kontrollere. Det må kunne gøres mere hensigtsmæssigt ved eksempelvis alene at opkræve gebyret hos de aktive revisionsvirksomheder, hvor revisorerne afgiver erklæringer. Det er dem, der reelt belaster kontrolsystemet, undersøgelsesinstituttet og Revisornævnet. En sådan løsning vil også let kunne administreres.

Hvad betyder det så for de samlede gebyrer? Det er en anden historie. I forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov og introduktionen af det risikobaserede tilsyn er der lagt op til, at der skal ske besparelser på 18 millioner kroner årligt i takt med at færre virksomheder udtages til kontrol. Dertil kommer, at forventeligt færre virksomheder indbringes for Revisornævnet, hvilket bør medføre et yderligere fald i gebyrerne. Så uanset om der sker en omlægning af gebyrerne eller ej, har vi en klar forventning om, at udgifterne til kvalitetskontrollen vil falde markant de kommende år.

Det vil vi naturligvis holde de ansvarlige myndigheder op på i forbindelse med vores løbende og i øvrigt meget konstruktive dialog vi har om revisorbranchens forhold.

 
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu