14. marts 2019

Ledere Ledere Signatur

Når troværdighed tæller

Strategien har også et internt perspektiv, som skal sikre, at medlemmerne oplever, at vores løsninger og medlemsydelser gør en forskel i hverdagen. Derfor er det ultimative strategiske mål at have tilfredse medlemmer, som vil anbefale andre at være medlem af foreningen, og som ser deres medlemskab som et naturligt led i det at være en del af revisorbranchen.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Vi skal i højere grad end tidligere levere ”intravenøst” til medlemmernes forretning, og i det analytiske og politiske arbejde skal der fokuseres endnu stærkere på områder, der understøtter branchens forretningsmuligheder. Det gælder for eksempel nye erklæringer om data- og cybersikkerhed samt et krav om assistance for de mindre virksomheder sammen med videreudvikling af moms- og skattetjekket.

Skal revisorbranchen vedblive at være relevant og bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv, er det vigtigt, at vi responderer proaktivt på de behov, der opstår i markedet og udspringer af politikernes ønsker om mere tillid og sikkerhed. Revisorbranchens raison d´etre er at løse og løfte samfundsmæssige opgaver.    

For at kunne eksekvere strategien effektivt og omsætte den til synlige handlinger har vi justeret og forenklet strukturen i sekretariatet og reduceret antallet af enheder. Målet er en mere fleksibel, agil og eksekverende organisation, som er i øjenhøjde med medlemmerne og forstår deres forretning.

Betydningen af den ny struktur i forhold til den løbende dialog og vores medlemsservice og -ydelser vil være, at vi gennem netværk og direkte dialog går tættere på revisorforretningen for bedre at forstå behovene og kunne reagere – og hurtigt levere relevante ydelser, som løfter kvaliteten og effektiviteten generelt.     

At strategien hedder: ’Når troværdighed tæller’ er fordi, det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi det er kernen i revisorbranchens leverancer. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af at vælge revisorbranchen til: Transparens, tillid og troværdighed.

God læselyst.

Charlotte Jepsen
Adm. direktør

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber