27. november 2018

Ledere Ledere Signatur

Nr. 4 Et slag for kvaliteten

FSR - danske revisorer har siden finanskrisen haft fokus på kvalitet som en prioriteret og integreret del af foreningens strategi. Det handler i al sin enkelthed om at sikre, at foreningens medlemmer kan honorere de høje forventninger, omverdenen har til vores arbejde.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Kvalitet og høj faglighed i arbejdet er forudsætningen for den betroede rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og eneretten til at revidere virksomhedernes regnskaber og afgive erklæringer med sikkerhed.

Revisorernes erklæringer på årsregnskaberne er en central del af grundlaget for mange beslutninger om at investere, indgå partnerskaber og låne penge ud. Derfor er det så vigtigt, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten. Grundlæggende er der heller ikke noget, der tyder på, at der er problemer med kvaliteten. Revisorerne går generelt grundigt til værks, og revisionen fører i mange tilfælde til, at virksomhedernes ledelser retter væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget. Det er værdifuldt for investorer og långivere, som ikke risikerer at stille finansiering til rådighed på et forkert grundlag. Og det er værdifuldt for skattemyndighederne, som får sikkerhed for, at der bliver betalt den korrekte skat.

Erhvervsstyrelsens redegørelse for resultatet af kvalitetskontrollen 2016, som netop er blevet offentliggjort, efterlader heller ikke indtrykket af, at der er grundlæggende problemer med kvaliteten. Der er således kun indbragt 21 sager for Revisornævnet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der årligt indberettes 133.000 årsregnskaber, hvor der er afgivet erklæring med sikkerhed.

Er alting så bare fryd og gammen? Både ja og nej. Der er ikke tvivl om, at langt de fleste revisionsvirksomheder dokumenterer deres arbejde meget bedre i dag end tidligere, og den tendens, vi tidligere har set, at nogle revisionsvirksomheder afmeldte sig som revisorer, når de blev udtaget til kvalitetskontrol, er nedadgående. Det er en god udvikling, som både skyldes et stærkt fokus på kvalitet hos ledelserne i branchen og brug af ny teknologi og revisionsværktøjer, som blandt andet kan hjælpe til at overholde de mere formelle krav.

Men der er stadig plads til forbedringer. Næsten hver tredje kvalitetskontrol afsluttes med en opfølgende kontrol.

Uagtet at der ikke er tale om alvorlige fejl, så har vi en ambition på branchens vegne om, at det skal være bedre næste gang. Derfor arbejder vi sammen med foreningens kvalitetsudvalg med en række initiativer, som skal hjælpe foreningens medlemmer til kontinuerligt at forbedre kvaliteten. Det drejer sig blandt andet om et værktøj, som skal sikre maksimal læring af de fejl, man uvægerligt begår indimellem – og undgå at de gentager sig. Værktøjet vil blive nærmere præsenteret ved SMV-forum den 16. og 17. januar 2019 i Vejle, hvor vi netop har sat kvalitet og ny teknologi på dagsordenen – vi kalder det 'kvalitech'. Her vil vi slå et slag for kvaliteten og give inspiration til, hvordan man kan arbejde professionelt med at forbedre kvaliteten.

Det gør vi også i dette nummer af SIGNATUR med en række artikler om fejl og fejltyper, om brugen af kvalitetsstyringsværktøjer og foreningens indsats og anbefalinger i forhold til at forbedre kvaliteten.

Budskabet er, at kvalitet ikke kun handler om at gøre tingene rigtigt. Det handler i ligeså høj grad om at gøre de rigtige ting.

Charlotte Jepsen Adm. direktør.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu