01. juli 2020

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Ny analyse: Digitaliseringsparatheden i revisorbranchen

Der er et solidt potentiale for de revisionsvirksomheder, som organisatorisk og forretningsmæssigt kan sætte gang i udnyttelsen af nye løsninger og nye IT-værktøjer. Organisatorisk står revisorbranchen stærkt til at høste potentialet af ny teknologi. Den konkrete omstilling er dog fortsat i den indledende fase mange steder i revisorbranchen, viser en ny undersøgelse fra SDU, som tager temperaturen på revisorbranchens digitaliseringsparathed.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Forskere fra SDU har undersøgt i hvilken grad revisorerne er parate til at anvende den stigende digitalisering, der uundgåeligt vil ramme branchen inden for den nærmeste fremtid.
Undersøgelsen er gennemført blandt de godkendte revisorer i FSR’s medlemsbase og fokuserer på brugen af digitale værktøjer i forbindelse med selve revisionen og dermed ikke på rådgivning eller kundens digitalisering.

”Overordnet set viser undersøgelsen, at revisorbranchen har taget de første skridt, men mange steder endnu ikke for alvor har indarbejdet brugen af nye teknologier på tværs af processerne. Dermed er der et stort potentiale med hensyn til at udvikle af nye services til kunderne og forbedre interne processer ved hjælp af nye digitale teknologier og IT-systemer. Med andre ord ser vi et stort potentiale for at opnå firstmover-fordele,” siger Dennis van Liempd, Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på SDU, som har stået for undersøgelsen.

Den organisatoriske tilgang er en central faktor. Derfor anbefaler rapporten også et fokus her og foreslår, at revisionsvirksomhederne bør arbejde med at etablere en kultur, der understøtter udnyttelse af nye IT-systemer og digitale teknologier.

”Værdier, normer, attitude og holdninger afgør, hvordan revisorer tackler de (radikale) ændringer, som uundgåeligt kommer. Derfor er det organisatoriske også vigtigt. Her er det værd at bide mærke i, at den organisatoriske parathed er god for branchen generelt. Det viser et stort potentiale,” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør hos FSR – danske revisorer og uddyber:

”Revisorerne har generelt en positiv tro på, at teknologi kan bruges til at styrke deres forretning og deres ydelser. Samtidig viser svarene, at man er bevidst om, at man for nuværende ikke for alvor er begyndt at udnytte de nye muligheder. Man står altså på en platform af nysgerrighed og bevidsthed om mulighederne, der nu skal bygges videre på for at udnytte potentialet.”

 

Læs hele analysen her:

 

Om undersøgelsen
Rapporten er baseret på en undersøgelse blandt FSR – danske revisorers medlemmer gennemført i efteråret 2019. Antallet af kunder hos den enkelte respondent varierer fra 0 til 800 med et gennemsnit på 199,56 kunder per godkendt revisor.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber