12. oktober 2017

Ugens kommentar 2017

Ny ydelse fra revisorbranchen – skatte- og momstjek til de små og mellemstore virksomheder

Kommentar, 12. oktober


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198FSR – danske revisorer har sammen med Skatteministeriet udviklet et nyt skatte- og momstjek for små og mellemstore virksomheder. Formålet er at øge regelefterlevelsen og bistå virksomhederne med at rette op på eventuelle fejl, før de indsender oplysninger til skattevæsenet. Der er tale om banebrydende nytænkning, og samarbejdet er et eksempel på, hvordan offentlige myndigheder og private virksomheder kan løfte en vigtig samfundsmæssig opgave i fællesskab.

Der er i første omgang tale om en frivillig forsøgsordning, som sættes i gang den 1. januar 2018 for indkomståret 2017. Forsøgsordningen løber i to år.

For at gøre ordningen attraktiv for den enkelte virksomhed, vil de virksomheder, der deltager, få en række fordele i forhold til skattevæsenet. De får blandt andet adgang til en særlig hotline, en fast track-ordning i forhold til skatteforvaltningen samt fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Den fælles forståelse mellem Skatteministeriet og foreningen blev offentliggjort i går af skatteministeren i forbindelse med en høring på Christiansborg om bedre skattekontrol, som foreningen havde arrangeret i samarbejde med LO og HK STAT. Formålet med høringen var at flytte debatten om skattekontrol og kontroltryk ind i det finanspolitiske maskinrum. Der er en entydig sammenhæng mellem kontrolindsatsen, skattegabet og de offentlige finanser, som ikke hidtil har haft politisk attention. Investering i styrket kontrol - hvad enten det er flere kontrolmedarbejdere hos SKAT, intelligente IT-systemer eller et skatte- og momstjek hos en revisor – er en god business case. Der er en potentiel provenugevinst i milliardklassen, selv når man tager højde for de administrative omkostninger.

I FSR – danske revisorer ser vi gerne en kontrolindsats, der går på tre ben: Flere ressourcer til SKAT, intelligent brug af digitale kontrolsystemer og udstrakt brug af skatte- og momstjek i kombination med mærkbare fordele til de virksomheder, der demonstrerer, at de har orden i penalhuset. Det er en vigtig del af foreningens strategi, at det skal være attraktivt og skabe værdi at benytte revisor og revisors ydelser.

Og tingene hænger sammen. For uden flere kontrolmedarbejdere til SKAT er incitamentet til at få foretaget et skatte- og momstjek begrænset. Der skal være en reel opdagelsesrisiko. Det er baggrunden for, at vi anbefaler, at man indfører et dynamisk mål for kontroltrykket, som afspejler antallet af virksomheder og efterretteligheden blandt virksomhederne. I den forbindelse kan revisorernes skatte- og momstjek tilføre fleksibilitet til systemet, så der efter behov kan skrues op og ned for kontrollen.

I forhold til at sikre en bedre skattekontrol og dermed bevare tilliden til skattevæsenet var gårsdagen høring en vigtig milepæl. Først og fremmest fordi vi med høringen fik sat tal på de realøkonomiske effekter af at investere i bedre skattekontrol. Det var i den forbindelse glædeligt at høre, at både Jesper Petersen (S) og Dennis Flytkjær (DF) var positive over for at investere penge i bedre skattekontrol og at bruge revisorerne aktivt i skattekontrollen. Og det lød ikke som om, at skatteministeren var lodret uenig. Så der er et begrundet håb om, at regeringen og partierne på Christiansborg kan mødes på mellemvejen. Også på den måde var konferencen en vigtig milepæl på vejen.  

Som nævnt træder forsøgsordningen i kraft ved årsskiftet. Foreningen vil i samarbejde med SKAT udarbejde en vejledning og tilbyde uddybende information ved en række gå-hjem-møder og kurser. Læs mere om skatte- og momstjekket her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu