17. marts 2016

Ugens kommentar 2016

Opfordring til Skat: Etabler anti-svindel-følgegruppe

Ugens kommentar, 17. marts


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Skat har nyligt offentliggjort deres plan for kontrolindsatsen i 2016, som er ambitiøs, men også udfordret af, at nye digitale og globale forretningsmodeller gør det vanskeligere og vanskeligere at følge pengene og kontrollere effektivt.

Formålet med kontrollen er at sikre tilliden til skattesystemet, og at hver og en betaler den skat de skal, hverken mere eller mindre. Danske borgere og virksomheder forventes at betale 940 mia. kr. i skat i 2016.

Skattemoralen er generelt høj i Danmark, og langt størstedelen af borgerne og virksomhederne efterlever skattereglerne og betaler deres skat. Alligevel ser vi eksempler på organiseret svindel, social dumping og skatteunddragelse. Den betyder ikke alene, at der mangler skatteprovenu, det er også med til at underminere tilliden til skattesystemet. Derfor er der grund til at kvittere for, at Skat har særligt fokus disse områder i deres indsatsplan.

Skat har beregnet skattegabet til knap 23 mia. kr. Det er mange penge, og det understreger vigtigheden af en effektiv skattekontrol. Men også en skattekontrol, som er målrettet de såkaldte modspillere og ikke rammer alle de mange lovlydige virksomheder, og en kontrol, der hjælper de mange virksomheder, som har svært ved at forstå reglerne og angive korrekt, men som egentlig gerne ville.

Det er jo tankevækkende, at hvis man kunne lukke skattegabet i forhold til virksomhederne, så kunne man nedsætte selskabsskatten med næsten 10 mia. kr. eller en femtedel. Det illustrerer, det paradoks, at det i sidste ende er alle de mange virksomheder, der indberetter og indbetaler deres skat korrekt, som betaler regningen for skattesvindel og –unddragelse.

Senest har det handlet om omfattende momssvindel, hvor beregninger fra SKAT viser, at Danmark går glip af et tocifret milliardbeløb. I 2015 var det systematisk skatteunddragelse i forbindelse med refusion af udbytteskat, som trak de store overskrifter, og hvor tabet for statskassen indtil videre er anslået til 9,1 mia. kr. Det er vanskelige problemstillinger, som vi formentlig vil se flere af, fordi de organiserede og kriminelle netværk opererer på tværs af landegrænser og er svære at spore.

SKAT har oprettet et ’anti-svindelkontor’ med 20 medarbejdere. Det er et godt initiativ, men formentlig slet ikke nok til at dæmme op for den omfattende og organiserede svindel og skatteunddragelse, vi har set de senere år.

SKAT burde tage skridtet videre og oprette en ’anti-svindel-følgegruppe’ med deltagelse af eksterne eksperter og repræsentanter fra virksomhederne og deres organisationer. Følgegruppen skal rykke sammen, når der fx opstår mistanke om systematisk og organiseret svindel, og i situationer hvor der kan være brug for udveksling af viden med fx eksperter og erhvervsorganisationer.

En opgave kunne også være at styrke vejledningen af virksomhederne. Dette sker bedst på tværs af myndigheder, erhvervsliv og eksperter, så der bliver skabt synlighed om, hvornår og hvordan en virksomhed bedst muligt kan efterleve skattereglerne. En anden opgave kunne være, at følgegruppen giver input til SKAT’s kontrolindsats. Og en tredje kunne være at opbygge og dele viden om, hvor der typisk opstår snyd og svindel, herunder ikke mindst hvordan SKAT og erhvervslivets aktører kan samarbejde proaktivt og derved forebygge yderligere svindel og snyd. Vi stiller gerne op og spiller ind. Det er vigtigt – af hensyn til alle de mange lovlydige virksomheder – at få bremset den organiserede svindel.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu