Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


07. november 2022

En hyldest til talenterne

Efteråret er højsæson for arrangementer og prisuddelinger i revisorbranchen.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. oktober 2022

Globale risici rammer revisorbranchen

Krig i Europa, verdensomspændende epidemier, klimaforandringer, knaphed og himmelflugt i priser på energi er aktuelle eksempler på, hvordan uforudsete kriser påvirker samfundsøkonomien og erhvervslive...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

06. september 2022

Uskønt forløb omkring sager om uafhængighed

Revisorernes uafhængighed er fundamental for den tillid og troværdighed, som revisorbranchen nyder i erhvervslivet, hos regnskabsbrugere, hos politikere og myndigheder.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

08. august 2022

Der skal bedre styr på de offentlige indberetningssystemer

Når tidspunktet for virksomhedernes indberetning af årsregnskaber og selvangivelser nærmer sig, ser vi desværre alt for ofte problemer med de offentlige tjenester, der fungerer som digital infrastrukt...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

06. juli 2022

Behov for mere diversitet i revisorbranchen

Mangel på kvalificeret arbejdskraft presser mange brancher i den nuværende situation med høj økonomisk vækst og lavt arbejdsudbud.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

06. juni 2022

Rapportering om bæredygtighed skal være værdiskabende

Det er i denne tid godt ét år siden, at EU-Kommissionen fremlagde et ambitiøst udspil, der på sigt vil gøre det obligatorisk for en stor del af EU's erhvervsliv at rapportere om deres påvirkninger af ...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

02. maj 2022

Krigen i Ukraine skaber stor usikkerhed for revisorbranchen

Krigen i Ukraine har, når denne leder rammer trykken, varet i over to måneder. Krigen har ikke kun bragt Ukraine, men også aggressoren Rusland på randen af et økonomisk kollaps. Den vestlige verdens ø...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

04. april 2022

Digitaliseringsgevinst skal balancere byrder

Ifølge en analyse fra FSR – danske revisorer er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet steget markant over de seneste 10 år. Alene anmeldelser om skatte- og momssvig er næste firedoblet fra...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. marts 2022

Revisorbranchen ruster sig til kommende udfordringer

Revisorbranchen står over for store udfordringer i de kommende år. Helt aktuelt oplever branchen for eksempel akut mangel på kvalificeret arbejdskraft og talent, samtidig med at der igennem flere år e...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. februar 2022

Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber anno 2022

Behov for styrkelse af revisionsudvalg har været en væsentlig del af læringen fra de seneste 20 års kollapser af børsnoterede selskaber i Europa og USA.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen