Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


05. januar 2022

Revisorerne har en vigtig rolle i erhvervslivets digitale omstilling

Regeringen lancerede i foråret 2021 et såkaldt digitaliseringspartnerskab, hvor regeringen inviterede dansk erhvervsliv, organisationer og eksperter til at komme med idéer til, hvordan Danmark skal ud...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

22. december 2021

Generationsskifte burde være enkelt og gennemskueligt

Mere end 40.000 danske virksomheder er ejet og ledet af personer over 60 år. Disse ejerledere skal på et tidspunkt inden for overskuelig fremtid tage stilling til, hvordan virksomheden skal føres vide...

Ledere Ledere Taxo

20. december 2021

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser er til debat

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser var for nylig genstand for debat på en konference hos Konkurrencerådet, hvor både advokatbranchen og revisorbranchen var repræsenteret.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

24. november 2021

Mens vi venter på ejendomsvurderingerne

De første 50.000 ejendomsvurderinger er på vej til boligejerne, og det er således snart, at de selvsamme boligejere skal overveje, om de skal klage over den nye ejendomsvurdering.

Ledere Ledere Taxo

20. oktober 2021

Retssikkerhed for den enkelte betyder tillid til Skatteforvaltningen

En af de helt store begivenheder i efteråret bliver, når de første danskere modtager en ny ejendomsvurdering. Offentliggørelsen af de nye ejendomsvurderinger har efterhånden kostet alt for meget tid o...

Ledere Ledere Taxo

18. oktober 2021

Fremtidens kapitalkrav til selskaber - den svære balance

Danmark har brug for et sundt og dynamisk erhvervsliv. Et erhvervsliv der er i stand til at skabe den vækst, velstand og velfærd, som politikerne løbende lover danskerne. Et erhvervsliv der er i stand...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

20. september 2021

Mangel på arbejdskraft truer revisorbranchen

Selv om det lige nu går godt, er der mørke skyer i horisonten. Revisorbranchen mærker som andre brancher de negative effekter af den øgede aktivitet og stigende beskæftigelse. Manglen på godkendte rev...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

16. august 2021

Ny aftale anerkender værdien af revisors ydelser

Regeringen indgik den 23. juni 2021 aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet om det fremadrettede behov for revisorbistand. Aftalen s...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

21. juli 2021

MAP-sager/Husk også at styrke den kompetente myndighed

I anden etape af En Styrket Skattekontrol, som blev præsenteret i marts 2021, blev kontrollen med international skatteunddragelse yderligere styrket med 85 årsværk. En styrket skattekontrol må forvent...

Ledere Ledere Taxo

12. juli 2021

Næste store udfordring: Tiltrækning og fastholdelse af talent

Revisorbran-chen er people-business og afhængig af, at kunne tiltrække og fastholde talent for at kun- ne honorere den vigtige samfundsopgave som offentlighedens tillidsrepræsentant og servicere de ma...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen