Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


03. februar 2021

Revisors ulovlige forretningsmæssige forbindelser - pas på uafhængigheden

Uafhængighed er revisors adelsmærke. Det er ultimativt forudsætningen for at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, at en velinformeret tredjemand ikke kan være i tvivl om, at revisor er uafhæ...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

28. januar 2021

Digitalisering på skatteområdet

Et nyt år giver for mange anledning til at stoppe op og vurdere, om alt er, som man ønsker det. I dette nummer af Taxo, som stiller skarpt på digitalisering, genbesøger vi bl.a. de syv principper for ...

Ledere Ledere Taxo

05. januar 2021

I skyggen af COVID-19

Vi har netop taget afsked med et helt usædvanligt og meget voldsomt år, som på mange måder har været præget af COVID-19 og den afledte økonomiske krise.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. december 2020

Ajourført ISA 540 øger kravene til revisor og regnskabsaflægger

Revision af regnskabsmæssige skøn har altid krævet stor opmærksomhed. Blandt andet fordi de i høj grad er baseret på ledelsens subjektive vurderinger og i mange tilfælde også på komplekse modeller.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

27. november 2020

COVID-19 – stor forandringsparathed i revisorbranchen

Vi går ind i årets sidste måned og kan se tilbage på et år, som på mange fronter har været helt usædvanligt. Med Brexit, det amerikanske valg og COVID-19-pandemien som den altoverskyggende begivenhed ...

Ledere Ledere Signatur

04. november 2020

Revisorpligt - et stærkt supplement til den offentlige skattekontrol

Folketinget vil i den kommende samling behandle et lovforslag med nye krav til involvering af en godkendt revisor i forbindelse med mindre selskabers regnskabsaflæggelse.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

06. oktober 2020

Tillid til den grønne omstilling

Klimakampen er et centralt element i at sikre en ansvarlig og langsigtet bæredygtig produktion og virksomhedsdrift – ikke alene i Danmark men i hele verden.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

11. september 2020

Covid-19 - tanker og stof til eftertanke

Covid-19-pandemien ramte den globale økonomi med hård styrke i det tidlige forår. Massiv nedlukning af offentlige institutioner og private virksomheder førte sammen med forsamlingsforbud til et økonom...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

09. september 2020

Revisorerne kan tilføre tillid til den grønne omstilling

Grønt er det nye sort. Flere og flere virksomheder arbejder professionelt med samfundsansvar og bæredygtighed. Udviklingen er accelereret siden FN’s verdensmål for en mere bæredygtig udvikling blev ve...

Ledere Ledere Signatur

13. august 2020

Behov for at se på revisors erstatningsansvar i et nyt perspektiv

Revisorerne oplever i stigende grad at blive involveret i erstatningssøgsmål i forskellige sager, herunder i forbindelse med virksomhedssammenbrud, konkurser m.v. Revisorerne har i modsætning til virk...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen