Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


01. juni 2021

Den vigtige vekselvirkning mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

I Danmark har vi stærke uddannelsestraditioner. Vi er hidtil lykkedes med at udvikle vores uddannelsessystem, så det kan producere skarpe, årvågne og nysgerrige kandidater, som forholder sig kritisk t...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

21. maj 2021

Transfer Pricing: Skattebranchens gordiske knude

Denne udgave af Taxo stiller skarpt på transfer pricing, der som begreb er forbundet med flere associationer. Transfer pricing dækker over et regelsæt, der er funderet i OECD, og som er med til at sik...

Ledere Ledere Taxo

04. maj 2021

Bæredygtighed og samfundsansvar - Danmark står stærkt, men vi kan ikke hvile på laurbærrene

Langsigtet bæredygtig og samfundsansvarlig – det er nøgleordene for EU-Kommissionens ambitioner for fremtidens virksomheder, og det er centrale elementer i visionen for Europas strategiske placering p...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

06. april 2021

Overvejelse: Risiko og ikke omsætning skal udløse krav om revisorerklæring på årsregnskabet

Det er i dette forår 10 år siden de statsautoriserede og registrerede revisorer fusionerede deres foreninger. Udover en ny fælles revisoruddannelse og -eksamen var den politiske indsats for at få aner...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

24. marts 2021

Krisestyring i en coronatid

Med dette nummer af Taxo runder vi i Danmark en milepæl, som de fleste gerne havde været foruden. COVID-19-pandemien og de deraf følgende nedlukninger af samfundet er gået ind i sit andet år.

Ledere Ledere Taxo

02. marts 2021

Store gevinster ved mere konkurrence om erhvervsjuridiske ydelser

Konkurrencerådet offentliggjorde i januar måned den længe ventede rapport om konkurrencesituationen på markedet for advokatydelser. Rapporten anerkender advokaternes samfundsmæssige funktion, men frem...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

25. februar 2021

Kan computere håndtere skattelovgivningen?

I det seneste nummer af Taxo dykkede vi ned i, hvordan det går med at implementere digitaliseringsparat lovgivning. I dette nummer ser vi nærmere på kunstig intelligens og machine learning, som er med...

Ledere Ledere Taxo

03. februar 2021

Revisors ulovlige forretningsmæssige forbindelser - pas på uafhængigheden

Uafhængighed er revisors adelsmærke. Det er ultimativt forudsætningen for at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, at en velinformeret tredjemand ikke kan være i tvivl om, at revisor er uafhæ...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

28. januar 2021

Digitalisering på skatteområdet

Et nyt år giver for mange anledning til at stoppe op og vurdere, om alt er, som man ønsker det. I dette nummer af Taxo, som stiller skarpt på digitalisering, genbesøger vi bl.a. de syv principper for ...

Ledere Ledere Taxo

05. januar 2021

I skyggen af COVID-19

Vi har netop taget afsked med et helt usædvanligt og meget voldsomt år, som på mange måder har været præget af COVID-19 og den afledte økonomiske krise.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen