Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


06. juni 2022

Rapportering om bæredygtighed skal være værdiskabende

Det er i denne tid godt ét år siden, at EU-Kommissionen fremlagde et ambitiøst udspil, der på sigt vil gøre det obligatorisk for en stor del af EU's erhvervsliv at rapportere om deres påvirkninger af ...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

02. maj 2022

Krigen i Ukraine skaber stor usikkerhed for revisorbranchen

Krigen i Ukraine har, når denne leder rammer trykken, varet i over to måneder. Krigen har ikke kun bragt Ukraine, men også aggressoren Rusland på randen af et økonomisk kollaps. Den vestlige verdens ø...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

04. april 2022

Digitaliseringsgevinst skal balancere byrder

Ifølge en analyse fra FSR – danske revisorer er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet steget markant over de seneste 10 år. Alene anmeldelser om skatte- og momssvig er næste firedoblet fra...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. marts 2022

Revisorbranchen ruster sig til kommende udfordringer

Revisorbranchen står over for store udfordringer i de kommende år. Helt aktuelt oplever branchen for eksempel akut mangel på kvalificeret arbejdskraft og talent, samtidig med at der igennem flere år e...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. februar 2022

Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber anno 2022

Behov for styrkelse af revisionsudvalg har været en væsentlig del af læringen fra de seneste 20 års kollapser af børsnoterede selskaber i Europa og USA.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

28. januar 2022

Mange bække små

Danmark befinder sig i en periode med højkonjunktur. Økonomien er bomstærk, og beskæftigelsestallene er efterhånden så høje, at manglen på arbejdskraft i en række brancher er tydelig.

Ledere Ledere Taxo

05. januar 2022

Revisorerne har en vigtig rolle i erhvervslivets digitale omstilling

Regeringen lancerede i foråret 2021 et såkaldt digitaliseringspartnerskab, hvor regeringen inviterede dansk erhvervsliv, organisationer og eksperter til at komme med idéer til, hvordan Danmark skal ud...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

22. december 2021

Generationsskifte burde være enkelt og gennemskueligt

Mere end 40.000 danske virksomheder er ejet og ledet af personer over 60 år. Disse ejerledere skal på et tidspunkt inden for overskuelig fremtid tage stilling til, hvordan virksomheden skal føres vide...

Ledere Ledere Taxo

20. december 2021

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser er til debat

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser var for nylig genstand for debat på en konference hos Konkurrencerådet, hvor både advokatbranchen og revisorbranchen var repræsenteret.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

24. november 2021

Mens vi venter på ejendomsvurderingerne

De første 50.000 ejendomsvurderinger er på vej til boligejerne, og det er således snart, at de selvsamme boligejere skal overveje, om de skal klage over den nye ejendomsvurdering.

Ledere Ledere Taxo