Ledere

Ledere

Du kan bruge filtret 'Vælg nyheder' herover til at vælge mellem ledere fra Revision og Regnskabsvæsen, Taxo og SIGNATUR.


06. oktober 2020

Tillid til den grønne omstilling

Klimakampen er et centralt element i at sikre en ansvarlig og langsigtet bæredygtig produktion og virksomhedsdrift – ikke alene i Danmark men i hele verden.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

11. september 2020

Covid-19 - tanker og stof til eftertanke

Covid-19-pandemien ramte den globale økonomi med hård styrke i det tidlige forår. Massiv nedlukning af offentlige institutioner og private virksomheder førte sammen med forsamlingsforbud til et økonom...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

13. august 2020

Behov for at se på revisors erstatningsansvar i et nyt perspektiv

Revisorerne oplever i stigende grad at blive involveret i erstatningssøgsmål i forskellige sager, herunder i forbindelse med virksomhedssammenbrud, konkurser m.v. Revisorerne har i modsætning til virk...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

01. juli 2020

Vi skal værne om vores uafhængighed - den er vores license to operate

Uafhængighed er et adelsmærke for revisor. Det er kernen i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

03. juni 2020

Fælles erklæring mellem regeringen og FSR - danske revisorer understreger revisors samfundsbidrag under coronakrisen

Regeringen og FSR – danske revisorer står i en fælles erklæring sammen om at medvirke til, at danske virksomheder kommer bedst muligt gennem coronakrisen.

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

29. april 2020

Før og efter corona

For snart to måneder siden stod det klart, at verden stod over for den største pandemi i over 100 år. I løbet af kort tid blev Danmark og resten af verden lukket ned. Først med henstillinger om ikke a...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

07. april 2020

Revisorbranchen med central samfundsmæssig rolle i coronakrisen

Coronakrisen er et af de mest markante eksogene chok verdenssamfundet og -økonomien har oplevet. Stort set uden varsel er private og offentlige institutioner og virksomheder verden over blevet lukket ...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

03. marts 2020

Regnskaberne vil fremover indeholde flere nøgletal for klima, miljø og andre ikke-finansielle forhold

I FSR – danske revisorer har vi længe argumenteret for værdien af ikke-finansielle informationer i virksomhedernes årsrapporter. Foreningens CSR-pris, som har sit udspring i de tidlige grønne regnskab...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

05. februar 2020

Kontrolpakke skal øge kvaliteten af finansielle data i CVR-registret

Myndighederne skærper kontrollen med regnskaber. Senest har Erhvervsstyrelsen politianmeldt en gruppe personer, som har revisorpåtegnet over 400 regnskaber, selvom de enten har fået frataget deres bes...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

04. januar 2020

Et nyt og grønt år i ANSVARLIGHEDENS tegn

Vi har netop taget afsked med et år, hvor der har været udskiftning på de politiske spillebaner. I Danmark har vi fået en ny socialdemokratisk mindretalsregering. I EU har vi fået en ny Kommission, og...

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen