27. februar 2015

Ugens kommentar 2015

Revisorbranchen midt i en brydningstid

Ugens kommentar, 27. februar 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Berlingske Business Magasin har i denne uge offentliggjort deres årlige analyse af revisorbranchen. Det skete samtidig med, at foreningen sammen med Berlingske Media afviklede det årlige revisortopmøde, hvor temaet i år var kampen om fremtidens vækst. Blandt oplægsholderne var ledende partnere fra de største revisionsfirmaer.

Budskabet fra ledelserne er klart. Revisorbranchen står midt i en brydningstid, hvor det især er myndighedernes skærpede krav til revisionen, den nye regulering fra EU og digitaliseringen, der trækker spor i branchen. Der sker i øjeblikket fusioner og en massiv konsolidering i revisorbranchen, som bl.a. er drevet af stigende krav fra kunderne om højt specialiseret viden, men også af skærpede krav til kvaliteten og effektiviteten i revisorernes arbejde. Vi ser også en skærpet konkurrencesituation, som betyder, at både forretningsmodeller og servicepaletten i navnlig de større revisionshuse er under forandring.

Der er bred enighed om, at kerneydelserne regnskaber og revision omsætningsmæssigt vil fylde langt mindre fremover. Der er til gengæld optimisme, når det gælder omsætningen fra andre og nye rådgivningsydelser, hvor ikke mindst digitaliseringen åbner nye muligheder i forhold til validering af realtidsdata, benchmarkanalyser og analyser af den digitale værdikæde. Der er også en forventning om, at den brancheglidning, vi har set gennem de seneste årti, vil fortsætte i takt med, at politikerne liberaliserer blandt andet advokaternes monopoler.

Men selvom de klassiske kerneydelser kommer til at fylde mindre, så er der en forventning om, at revisionsydelsen også fremover vil være en central ydelse fra branchen. Og hele vejen rundt lyder budskabet, at det er (med afsæt i) på toppen af revisorbrandet, at branchen skal levere nye rådgivningsydelser effektivt og på et højt fagligt niveau.

Foreningens rolle i den udvikling er blandt andet at sikre optimale rammebetingelser og forretningsvilkår for revisorbranchen. Det handler om, at synliggøre den samfundsmæssige værdi af transparent og valideret finansiel information. Det handler om at sikre lige konkurrencevilkår i forhold til andre professioner. Det handler om at sikre, at de danske politikere ikke overimplementerer de forordninger og direktiver, der kommer fra EU. Og det handler om at sikre et effektivt og økonomisk rimeligt uddannelsessystem, som kan levere kvalificerede og kompetente kandidater til revisorbranchen.

Der har været sagt og skrevet meget om den store revisorfusion. Men set fra min stol er den et bevis på, at revisorbranchen er dynamisk, kundeorienteret og reagerer proaktivt, når rammevilkårene ændrer sig. Og det er grunden til, at vi i mange år fremover vil have en stærk revisorbranche med stor samfundsmæssig legitimitet og relevante ydelser på hylderne.

Se interviews med to af oplægsholderne:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu