07. september 2017

Ugens kommentar 2017

Revisorernes vigtige rolle i en digital verden

Kommentar, 7. september


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Digitalisering er ”det nye sort” og svaret på mange udfordringer, som for eksempel knaphed på højt uddannet arbejdskraft. Men endnu vigtigere, så er digitalisering afgørende for virksomhedernes evne til innovation og vækst. Det er udgangspunktet for de anbefalinger fra det digitale vækstpanel, som blev offentliggjort før sommerferien, og det er baggrunden for, at regeringen som et vigtigt element i sidste uges erhvervsudspil har en ny digitaliseringsstrategi på paletten.

Udgangspunktet er godt. Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden med mange ”digitalt indfødte” og en høj digitaliseringsgrad i hele samfundet. Men vi er begyndt at tabe terræn til blandt andet asiatiske lande, og digitaliseringsgraden blandt de mindre og mellemstore virksomheder halter bagefter. Det er baggrunden for, at regeringen i løbet af efteråret lancerer en digitaliseringsstrategi, hvor revisorerne med deres indblik i virksomhedernes forretning og finansielle forhold, og deres praktiske knowhow godt kan komme til at spille en aktiv rolle, hvis vi vil det.

Udgangspunktet er stærkt. Den danske revisorbranche er den mest digitaliserede i Norden. De danske revisionsfirmaer og praktiserende revisorer har taget den nye teknologi til sig, de har en politik for datahåndtering og mange benytter nye digitale platforme i deres dialog med kunderne. Det er helt afgørende, hvis branchen skal imødekomme de forventninger investorer og kreditgivere har til branchen om nye tillidsydelser og tryghed omkring persondata og cybersikkerhed.

Netop revisorernes plads i den digitale verden var temaet for et oplæg, jeg holdte på den årlige konference om sikkerhed og revision i dag. Selvom konkurrencebilledet ændrer sig, så vil det fortsat have stor betydning at sidde på data og kunne give sikkerhed på data og datastrømme. Min konklusion er klar, revisorerne har en vigtig plads i en teknologi- og datadrevet virkelighed, hvor behovet for tillid og verificerede informationer bliver større.    

Forudsætningen for, at revisorerne kan løfte den opgave er imidlertid, at reguleringen af professionen kan følge med den teknologiske udvikling. Både standard-settere og regulatorer er udfordret.

Standarderne er udviklet på et tidspunkt, hvor ikke engang fantasien kunne forudsige den teknologi, vi kender i dag, og de er derfor begrænsende i forhold til at udvikle kerneydelserne. Det er ikke holdbart, hvis branchen fortsat skal være relevant og levere effektivt ind til det, brugerne efterspørger. Standard-settere er derfor nødt til at retænke deres processer, så de bliver kortere og mere effektive. Den teknologiske udvikling sker med en hastighed, som kalder på agilitet og fleksibilitet, og man bør overveje, hvordan man kan sætte udviklingen fri og skabe rum for eksperimenter og innovation – både når det gælder rapportering og revision.

Når det gælder den nationale regulering, bør det være et pejlemærke for lovgivere og regulatorer at sikre, at samfundet kan høste gevinsterne ved ny teknologi og nye forretningsmodeller, så flere virksomheder kan vækste og bliver betydende spillere nationalt og internationalt.

Det sidste har vi inviteret erhvervsminister Brian Mikkelsen til at tale om på foreningens årsmøde i næste uge. Du kan se programmet og tilmelde dig nedenfor.

Vores anbefaling til ministeren er, at man fremadrettet i højere grad regulerer ydelser uafhængigt af, hvem der udbyder dem, fremfor at regulere de enkelte professioner. Det vil kunne imødegå en udvikling, hvor nye udbydere, som ikke er underlagt regulering, kan udkonkurrere eksisterende udbydere på unfair vilkår. Det er også relevant for revisorbranchen, og jeg ser frem til at høre ministerens bud på, hvordan regeringen vil sikre, at reguleringen kan følge med. Ministeren har allerede med sit erhvervsudspil vist, at der er fokus på værdien af digitale kompetencer, digitale vækstmiljøer og agil regulering.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu