25. september 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Skatteministerens redningsplan er et skridt i den rigtige retning

Skatteministerens plan indeholder tilførsel af flere ressourcer og ansatte til Skattestyrelsen. FSR – danske revisorer støtter skatteministerens initiativer, som sammen med ministerens retssikkerhedspakke kan være med til at genopbygge tilliden til Skat.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169FSR – danske revisorer er meget tilfreds med, at Skatteminister Karsten Lauritsen handler på de massive udfordringer i Skattestyrelsen og fremlægger en konkret handlingsplan.

”Vi ser positivt på, at Skattestyrelsen nu tilføres ekstra ressourcer. Meget tyder på, at det blandt andet er de omfattende spareøvelser i Skattestyrelsen, som givet anledning til de mange problemsager. I lyset af, at de digitale løsninger ikke fungerer optimalt, er de ekstra ressourcer set fra vores side en nødvendighed, hvis Skat skal løse deres myndigheds- og kontrolopgaver,” siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør hos FSR – danske revisorer.

'SKAT ud af krisen' hedder ministerens plan, som har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier. Planen adresserer Skattestyrelsens aktuelle problemer og lægger linjerne for fremtidens skattevæsen.

”Der er med planen sat en målsætning om at skabe øget tillid til Skattestyrelsen, hvilket foreningen bakker op omkring. I et samfund som det danske, hvor over halvdelen af indkomsterne bliver omfordelt, er det helt afgørende, at der er tillid til den myndighed, der står for opkrævningen. Ministerens plan er sammen med regeringens retssikkerhedspakke vigtige skridt i den rigtige retning. Lykkes planen vil resultatet forhåbentlig også være, at erhvervslivet oplever mindre bøvl,” siger Charlotte Jepsen.

Se hele planen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu