23. november 2017

Kommentaren 2017

Stort tillykke til de nye revisorer – fremover bliver der behov for flere af Jer

Kommentar, 23. november


Jeg begyndte denne uge med at underskrive eksamensbeviser til 47 nyuddannede statsautoriserede og registrerede revisorer. Fra foreningen skal der lyde et stort tillykke til Jer alle sammen. Det er kulminationen på mange års intensive studier og hårdt arbejde. Det er en kraftpræstation, I har gennemført - revisoruddannelsen er en af de sværeste eksamener at bestå.

Det har været sjovt at følge resultatet af revisoreksamenerne på de sociale medier, hvor det bliver meget tydeligt, hvor meget det betyder at erhverve titlen og autorisationen til at underskrive en erklæring på et årsregnskab eller andre dokumenter. Glæde, stolthed og forløsning – ikke bare hos eksaminanden men også hos familien samt de venner og kolleger, som er mødt op på dagen.

Det er den stolthed, som er med til at skabe en fælles identitet og forme en profession. På et tidspunkt hvor massiv brancheglidning og multidisciplinære arbejdspladser er hovedreglen, er det vigtigt at holde fast i den professionelle identitet. Det er den, vi, som branche og profession, skal bygge på, når myndigheder og marked efterspørger sikkerhed og tillid i en stadig mere kompleks og foranderlig verden.

Vi har nyligt gennemført en analyse af behovet for nye tillidsydelser blandt investorer og kreditgivere. I den forbindelse er det interessant, hvilken værdi en underskrift fra revisor tillægges. Revisorerne nyder som profession stor tillid og en underskrift fra revisor betyder, at tilliden til et dokument øges, er den klare konklusion på analysen. Det understreger værdien af at have en autorisation til at underskrive erklæringer, og det viser revisorbranchens betydning for den finansielle infrastruktur.    

Jeg er ikke i tvivl om, at ny teknologi, øget globalisering og stigende fokus på ansvarlig og bæredygtig produktion vil medføre et øget behov for sikkerhed og tillid i form af tredjepartsprodukter. Det er revisorbranchens kernekompetence, og i det lys er det bekymrende, at der ikke bliver uddannet flere revisorer.

I 2017 er der cirka 50 revisorer, der har bestået revisoreksamen. For ti år siden var det en halv gang flere. Det er et udtryk for flere forhold, heriblandt at der indstilles færre til eksamen. Men det spiller afgørende ind, at der er tale om et meget langt og vanskeligt uddannelses- og eksamensforløb, der med fordel kunne fokusere mere på revisors kerneydelser, at tilføre sikkerhed og tillid.

Selvom det ikke er mange år siden revisoruddannelsen og -eksamen blev ændret, er der grund til at give uddannelsen og eksamen et serviceeftersyn. Ikke mindst i lyset af den teknologiske udvikling, som på afgørende vis ændrer kravene til revisorernes kompetencer fremadrettet. For os er det vigtigt, at uddannelsen og eksamen afspejler den nye digitale virkelighed, og at det er attraktivt for de dygtigste og mest ambitiøse studerende. Med det ansvar, der følger af rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og øget efterspørgsel efter nye tillidsydelser, er det afgørende, at der også fremover uddannes tilstrækkeligt mange højt kvalificerede revisorer.

Så meget desto mere er der grund til at glæde sig over de kandidater, der kom gennem nåleøjet ved dette års revisoreksamen. Endnu en gang stor tillykke – vi glæder os til at se Jer i foreningen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber