Ny eksamen (2x6 timer) - København

Her kan du tilmelde dig ny eksamen (2x6 timer) ved skriftlig revisoreksamen. Tilmeldingsfristen er den 1. juni 2021.

 

BEMÆRK!
Du skal udover tilmeldingen herunder - også indsende ansøgning og evt. dokumenter i forbindelse med indstilling til eksamen.

Find ansøgningen her.

Først når du har fået en tilbagemelding herpå, er du officielt tilmeldt eksamen


Ny eksamen - 2x6 timers eksamen

Den skriftlige eksamination i ny eksamen (2x6 timer) afholdes over 2 dage med hver en varighed af 6 timer. Eksaminationen skal stilles indenfor de områder, der beskrives i §12 i Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer af 19. januar 2021.

Det faglige indhold i prøven omfatter områderne:

 1. Faglig etik og uafhængighed, herunder revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser tavshedspligt, og kvalitetsstyring.
 2. Revision og faglige kvalifikationer.
 3. Retlige krav og faglige standarder for revision og anden erklæringsafgivelse.
 4. Internationale revisionsstandarder.
 5. Generel regnskabsteori og -principper.
 6. Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
 7. Internationale regnskabsstandarder.
 8. Regnskabsanalyse.
 9. Driftsbogholderi og internt regnskab.
 10. Risikostyring og intern kontrol.

I det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse, skal følgende fagområder indgå i prøven:

 1. Selskabsret og virksomhedsledelse.
 2. Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger.
 3. Skatteret.
 4. Civilret og erhvervsret.
 5. Arbejdsret og lovgivning om social sikring.
 6. Informationsteknologi og computersystemer.
 7. Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering.
 8. Matematik og statistik.
 9. Grundlæggende principper for virksomheders økonomiske styring.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber