Alle taler om bæredygtighed - både rapportering, revision og rådgivning. Du kan deltage på vores kurser og arrangementer, hvor du bliver klædt på til at kunne tage dialogen med dine kunder.


Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, långivere, leverandører, virksomhederne og ikke mindst hos politikere.

EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blev endeligt vedtaget i november 2022. CSRD vil betyde nye rapporteringsregler for virksomhederne, der skal offentliggøre detaljeret bæredygtighedsinformation - en rapportering der også skal afgives revisorerklæring på.

Det er vores klare forventning, at SMV-revisorer meget snart - hvis ikke allerede - kommer til at møde mange spørgsmål fra kunderne om, hvilken påvirkning klima, miljø og sociale forhold får på deres årsrapporter, og hvorfor det forretningsmæssigt er et interessant emne for dem.

I lyset af disse forhold, fokuserer vores kursusudbud på også bæredygtighed og vi arbejder i øjeblikket med et koncept for et helt nyt FSR Bæredygtighedsakademi. FSR - danske revisorers udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed er involveret i udviklingen af både kurser, akademi og arrangementer på området i øvrigt.

Kurser udbudt af FSR - danske revisorer

Vi udbyder en række kurser målrettet SMV-revisorer om emner som:

  • bæredygtighedsrapporteringen
  • revisors erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapportering
  • revisors rådgivning på området.

Målet er ikke at gøre SMV-revisor til en decideret CSR-specialist eller ESG-specialist, men derimod at klæde revisor godt på til at kunne tage snakken med kunderne. Når det kommer til erklæringsafgivelsen er sagen en anden, men lovgivningen er stadigvæk på vej og kursusudbudet er derfor endnu ikke fastlagt.

Vores bæredygtighedskurser handler om rapportering og erklæringsafgivelse og du optjener derfor OE-timer når du deltager.

Vi benytter kvalificerede undervisere, som er eksperter inden for området.

FSR Bæredygtighedsakademi

Vi arbejder i øjeblikket med et koncept for et helt nyt FSR Bæredygtighedsakademi. Mere information følger senere i 2023.

Dialogmøder

Hvert år afholder vi 4-5 dialogmøder om bæredygtighed og de fremgår af vores arrangementsoversigt, når de er offentliggjort.

I 2022 fokuserede dialogmøderne på følgende emner:

  • Samspillet mellem rapportering, kommunikation & greenwashing
  • 'Double Materiality' med særligt fokus på ”udefra og ind-perspektivet”
  • Status på CSRD'et og forslag til Corporate Social Due Diligence direktivet
  • SMV COP 2022 - listen over de bedste COP-rapporter i SMV-segmentet
  • Status på CSRD'et og udvikling af europæiske og internationale standarder.

I modsætning til kurserne er det gratis at deltage på dialogmøderne, men tilmelding kræves forud.

CSR Konferencen

Vi afholder CSR Konference i samarbejde med Dansk Erhverv, hvor vi blandt andet behandler emner som danske virksomheders arbejde med bæredygtighed i form af faglige indlæg, paneldebatter mv. 

Det er gratis for dig at deltage i begge arrangementer, men tilmelding kræves forud.