Hvorfor er rapportering om klima, miljø, menneskerettigheder mv. relevant for en SMV-revisor? Webinarrække til dig der vil være klar til at kunne svare og levere når kunderne efterspørger det.


Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, långivere og ikke mindst politikere. I april 2021 kom EU-Kommissionen med et nyt omfattende forslag til en ny bæredygtighedsrapportering (CSRD), som får stor indflydelse også på de danske årsrapporter samt revisors erklæringsafgivelse.

Långivere, investorer og andre interessenter kræver relevante, sammenlignelige og pålidelige oplysninger. De store virksomheder kræver oplysninger fra deres leverandører. Men det handler ikke kun om oplysninger; det handler også om bæredygtige aktiviteter og ledelse. Der kræves omstilling, grønne investeringer og bæredygtige produkter, som igen kræver analyser, kalkuler, finansieringsforslag, strukturelle ændringer osv.

Pilen peger på revisor!

Og det gælder især når det kommer til rådgivning, assistance og erklæringsafgivelse på denne ikke-finansielle rapportering.

Vi udbyder en spændende webinarrække målrettet SMV-revisor om bæredygtighedsrapporteringen, klimaregnskabet og revisors rådgivning på området.

Dette som følge af, at det er vores klare forventning, at SMV-revisor meget snart – hvis ikke allerede – kommer til at møde mange spørgsmål fra kunderne om hvilken påvirkning klima, miljø og sociale forhold har på deres årsrapporter og hvorfor det forretningsmæssigt er interessant for dem. Kan du svare når dine kunder spørger dig?

Formålet med webinarrækken er at komme godt rundt om rådgivningen, rapporteringen og revisionen.

Målet er ikke at gøre SMV-revisor til en decideret ”CSR-specialist” eller ”ESG-specialist”, men derimod at klæde revisor godt på til at kunne tage snakken med kunderne. Når det kommer til erklæringsafgivelsen, vil vi dog klæde revisor på til efterfølgende at kunne udføre en erklæringsopgave.

Foreningens Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed har været involveret i udviklingen af indholdet.

Webinarrækken afvikles over tre læringsmoduler af 2 OE-timers varighed.

Læringsmodul 1 og 2 udbydes som optagelser, da live webinarerne allerede er afholdt. Læringsmodul 3 afvikles når de nærmere regler er skitseret eller besluttet. Ønsker du at blive informeret, så snart den konkrete dato for afviklingen af modul 3 ligger klar, så send os en mail på kursus@fsr.dk så sørger vi for, at du får besked.

september 2022
CSR/ESG: Bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab
Dato Løbende Sted Optaget video Kursusnr. 32493 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
2
Pris (ekskl. moms) Medlem 799 kr.
Ikke medlem 1.799 kr.
Tilmeldingsfrist 30. september Beskrivelse
CSR/ESG: Revisor som rådgiver
Dato Løbende Sted Optaget video Kursusnr. 32494 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
2
Pris (ekskl. moms) Medlem 799 kr.
Ikke medlem 1.799 kr.
Tilmeldingsfrist 30. september Beskrivelse

Indholdet i webinarrækken er følgende:

Læringsmodul 1: revisor som CSR/ESG-rådgiver

Hvorfor er klima, miljø, menneskerettigheder mv. forretningsmæssigt interessant? Hvilke trends ser vi, og hvad rammer os om to-tre år? Hvad betyder det nye EU direktiv om bæredygtighedsrapportering for dig? Hvordan bruges ESG-nøgletal som styringsværktøj? Hvordan rådgiver du dine kunder bedst i at se værdien i bæredygtighed? Herudover berøres kort, hvordan klimapåvirkningen kan påvirke indtjening, aktiver og forpligtelser ved ændring i afskrivningsperioder, nedskrivningsbehov og eventuelle nye hensættelser, herunder håndtering af usikkerhed om fremtiden.

Statsautoriseret revisor Jan Molin, partner i Beierholm og ESG-specialist, deler ud af sin store erfaringer på området og tager dig sikkert igennem emnet og gør det revisorrelevant også qua han selv er revisor.

Læringsmodul 2: Bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab

Dette læringsmodul fokuserer på, hvad bæredygtighedsrapporteringen omfatter. Hvem kræves det af i dag, og hvad forventer vi fremover for SMV'er? Vi ser på, hvilke ESG-nøgletal, der kan være relevante, og går i dybden på et udvalg af de 15 nøgletal fra foreningens ESG-publikation. Vi prøver at gøre brug af ESG-nøgletal mere konkret og operationelt Hvordan gør man det egentligt i praksis, og hvilke muligheder er der for benchmarking? Der vil særligt blive set på klimaregnskabet og på praktikken for opgørelse af CO2-udledninger.

Underviser er Marie Voldby, som er leder af Deloittes konsulentafdeling for ESG og bæredygtighed.

Læringsmodul 3: Revisors erklæringsafgivelse på ESG-nøgletal og den øvrige ikke-finansiel rapportering

Baseret på EU-Kommissionens forslag til bæredygtighedsrapporteringen (CSRD) er det vores forventning, at der kommer krav om at revisor skal verificere og erklære sig om oplysningerne i rapporteringen. Vi fokuserer på praktikken i det arbejde revisor skal udføre – planlægning, udførelse, konklusion, erklæringsafvigelse og rapportering. Hvilken konkrete handlinger skal der egentlig udføres?

Underviser fastlægges senere, men forventningen er at vedkomne har stor erfaring med erklæringsafgivelse om bæredygtighedsrapportering og ikke-finansielle forhold. Flere og flere store virksomheder får nemlig allerede i dag udarbejdet revisorerklæringer på deres ESG-nøgletal og den øvrige ikke-finansielle rapportering, hvorfor der findes stor erfaring at trække på.

Dette læringsmodul afvikles når de nærmere regler er skitseret eller besluttet. Ønsker du at blive informeret så snart den konkrete dato for afviklingen af webinaret ligger klar, så send os en mail på kursus@fsr.dk, så sørger vi for, at du får besked.

Vi forventer at modulet giver 3 OE-timer indenfor Revisions- og erklæringsområdet.

Del til: