Alle taler om bæredygtighed. Deltag på vores kurser og bliv klædt på til at kunne tage dialogen med kunderne. Vi fokuserer også på revisors erklæringsarbejde på bæredygtighedsrapporteringen.


Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, långivere, leverandører, virksomhederne og ikke mindst hos politikere.

EU-Kommissionens vedtog i juni 2022 et direktiv om bæredygtighedsrapportering, det såkaldte 'CSRD', som kommer til at få stor indflydelse på de danske årsrapporter samt revisors erklæringsafgivelse.

Det er vores klare forventning, at SMV-revisorer meget snart - hvis ikke allerede - kommer til at møde mange spørgsmål fra kunderne om, hvilken påvirkning klima, miljø og sociale forhold får på deres årsrapporter, og hvorfor det forretningsmæssigt er et interessant emne for dem.

I lyset af disse forhold, fokuserer vores kursusudbud på også bæredygtighed. FSR - danske revisorers udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed er involveret i udviklingen af indholdet af disse kurser og arrangementer.

Kurser udbudt af FSR - danske revisorer

Vi udbyder en række kurser målrettet SMV-revisorer om emner som:

  • bæredygtighedsrapporteringen
  • revisors erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapportering
  • revisors rådgivning på området.

Målet er ikke at gøre SMV-revisor til en decideret CSR-specialist eller ESG-specialist, men derimod at klæde revisor godt på til at kunne tage snakken med kunderne. Når det kommer til erklæringsafgivelsen er sagen en anden, men lovgivningen er stadigvæk på vej og kursusudbudet er derfor endnu ikke fastlagt.

Vores bæredygtighedskurser handler om rapportering og erklæringsafgivelse og du optjener derfor OE-timer når du deltager.

Vi benytter kvalificerede undervisere, som er eksperter inden for området.

Dialogmøder

Hvert år afholder vi 4-5 dialogmøder om bæredygtighed. I 2022 er emnerne følgende:

  • Samspillet mellem rapportering, kommunikation & greenwashing
  • 'Double Materiality' med særligt fokus på ”udefra og ind-perspektivet”
  • Status på CSRD'et og forslag til Corporate Social Due Diligence direktivet
  • SMV COP 2022 - listen over de bedste COP-rapporter i SMV-segmentet
  • Status på CSRD'et og udvikling af europæiske og internationale standarder.

Vi forventer at emnet revisorerklæringer (og arbejdshandlinger) på bæredygtighedsområdet bliver sat på programmet for 2023.

Dialogmøderne afholdes som udgangspunkt hos FSR - danske revisorer i København. Endeligt program og mødeform offentliggøres forud for hvert af møderne.

Bemærk at det er gratis at deltage, men tilmelding kræves.

Du finder oversigten med kommende dialogmøder her.

CSR Konferencen og CSR Prisen

Er du i øvrigt opmærksom på, at vi hvert år uddeler priser for bedste rapportering om bæredygtighed og samfundsansvar? Arrangementet kalder vi CSR Prisen. Prisen blev indstiftet af FSR - danske revisorer i 1995 og den har naturligvis udviklet sig løbende over årene i takt med, at dagsordenen for samfundsansvar har udviklet sig, og flere aspekter inden for miljømæssige, sociale, økonomiske og etiske forhold er kommet med.

CSR Prisen uddeles på CSR-dagen, som er en CSR Konference vi afholder i samarbejde med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen. Det handler fx om det danske arbejde med bæredygtighed, som tages under kritisk såvel som kærlig behandling i paneldebatter mv.  

Det er gratis for dig at deltage i begge arrangementer, men tilmelding kræves.

 

Del til: