Øget vægt på intern kontrol

Hvis Erhvervsstyrelsen har vurderet, at revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces er tilstrækkelig og effektiv, vil kvalitetskontrollen kunne bero helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces.


Kurset gennemgår således vigtigheden af en effektiv intern kontrol og hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kvalitetskontrollen kan baseres helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens egen overvågnings- og evalueringsproces.
Dette kan blive særdeles attraktivt for revisionsvirksomhederne!