29. april 2021

Kommentaren

Udskydelse af frister er en god hjælp midt i travlheden

Vi står midt i revisorernes traditionelle højsæson, og der er stor travlhed på kontorerne rundt om i landet. Ikke alene med at gennemgå og revidere virksomhedernes regnskaber. Ansøgninger til de mange hjælpepakker og slutafregning for allerede udbetalt kompensation fylder fortsat ganske meget – og vi er tæt på at kunne tale om en ”højsæson”, der har varet i over et år.


Derfor er det glædeligt, at regeringen og erhvervsministeren har lyttet til erhvervsorganisationernes og revisorbranchens ønske om at udsætte indsendelsesfristerne for årsrapporterne. Det er ligeledes positivt, at det bliver muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger i virksomhederne, uden at det på forhånd er besluttet og indarbejdet i vedtægterne.

En fristforlængelse med 1 måned til den 30. juni 2021 for selskaber med regnskabsafslutning den 31. december 2020, som regeringen lægger op til, balancerer fint hensynet til, på den ene side, at virksomhederne og deres revisorer har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de akutte COVID-19-relaterede problemstillinger, og på den anden side, vigtigheden af, at der foreligger troværdige regnskaber med tidsmæssig relevant information.

Regeringen er i sit lovforslag opmærksom på, at der kan opstå behov for yderligere fleksibilitet i forhold til indsendelse af årsrapporterne, hvis COVID-19 situationen mod forventning skulle forværres. 

I kølvandet på beslutningen om at forlænge indsendelsesfristerne for årsrapporterne har skatteministeren tilkendegivet, at Skatteministeriet vil forlænge oplysningsfristerne for erhvervsdrivende til den 1. september 2021. Det er positivt, at også skatteministeren har lyttet og anerkender det behov, som erhvervslivet har i forhold til oplysningsfristerne for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.

Der er et enkelt forhold, som ikke er håndteret, og det er fristen for betaling af restskat. Den frist er fortsat den 1. juli 2021. Betaler skatteydere først deres restskat efter den dato, vil restskatten blive pålagt et procentskattetillæg. De selvstændig erhvervsdrivende kender imidlertid først beløbet for restskatten, når selvangivelsen er indberettet. En adskillelse af de to frister giver derfor ikke nogen mening. Vi skal på den baggrund opfordre regeringen og skatteministeren til at finde en løsning, så selvstændig erhvervsdrivende ikke skal betale strafrenter, når selvangivelsen er indberettet rettidigt senest den 1. september 2021.

Vi er opmærksomme på, at der er udfordringer med at it-understøtte en forlængelse af betalingsfristen for restskat såvel som en udskydelse af opkrævningen af procenttillægget til efter den 1. september 2021. Et alternativ kan være, at Skattestyrelsen individuelt og administrativt fritager virksomhederne for procentskattetillægget. Det vil være en tungere proces for alle parter. Men en sådan proces har tidligere vist sig mulig for A-skat og am-bidrag i marts 2020, hvor it-systemerne heller ikke kunne understøtte en udsættelse af betalingsfristen. Vi deltager gerne i en dialog om andre alternative løsninger.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber