29. maj 2015

Ugens kommentar 2015

Valget bør handle om gode vækstbetingelser

Ugens kommentar, 29. maj 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Statsministeren har udskrevet folketingsvalg. Danskerne skal til stemmeurnerne den 18. juni og partierne og folketingskandidaterne er i fuld gang med at rulle deres politiske kampagner ud.

Selvom der i de seneste måneder har været flere politiske udspil med fokus på virksomhedernes rammevilkår, så er det desværre ikke det spørgsmål, som står øverst på agendaen i de politiske diskussioner. Det er ærgerligt - for gode rammevilkår for virksomhederne er afgørende for landets konkurrencekraft og mulighederne for at skabe vækst og arbejdspladser.

I foreningen har vi gennem de senere år spurgt vores medlemmer, hvad der er de største barrierer for at virksomhederne kan vækste. Manglende adgang til finansiering og administrative byrder bliver hver gang udpeget som de væsentligste hindringer for vækst. Det skal en ny regering – uanset farven – være opmærksom på, når der skal formuleres et regeringsprogram.

Revisorbranchen er blevet mere konjunkturafhængig de senere år. Derfor har det stor betydning for branchen, at virksomhederne har gode vækstbetingelser.

Et sted at begynde kunne være at overveje omfanget af den politiske regulering. Ét er den usikkerhed det skaber, når virksomhederne hele tiden skal forholde sig til ny lovgivning. Men det er også ressourcekrævende og økonomisk belastende, når virksomhederne skal tilpasse deres systemer og forretningsgange til nye regler. Budskabet fra foreningens medlemmer er klart: Byrderne ved ny regulering og nye indberetninger til det offentlige er ikke blevet mindre. Tværtimod.

En ny regering kunne begynde med at være mere skarp på, om vi overregulerer danske virksomheder i forbindelse med implementering af nye EU-regler. Danmark er klassens duks i EU. Ikke alene gennemfører vi de fleste forordninger og direktiver til punkt og prikke – og ofte også før tid. Vi går mange gange videre og overopfylder EU-lovgivningens krav. Det kan svække danske virksomheders konkurrenceevne, hvis overreguleringen er unødvendig og fordyrende. Så der skal være tungtvejende årsager til at indføre danske særregler. Ellers får vi det, der i international politisk slang kaldes ”gold plating”.

En hensigtserklæring om at undgå, at Danmark gør sig skyldig i ”gold plating” vil være et stærkt signal fra en ny regering til dansk erhvervsliv. Den svenske regering har netop lagt det princip til grund i en ny rapport om implementering af de nye EU-regulering af revisorbranchen og erhvervslivet i Sverige. Det bør et nyt Folketing lade sig inspirere af.   

Digitalisering og udnyttelse af big data er et andet tema, som bør stå højt på den erhvervspolitiske agenda for en ny regering. Netop digitalisering er et vigtigt redskab til at lempe byrderne for erhvervslivet. Det er spild af ressourcer, at virksomheder skal indberette de samme oplysninger flere steder, men det er også spild af ressourcer, hvis de oplysninger, virksomhederne indberetter, ikke har en ordentlig kvalitet. Her spiller revisorerne i dag en vigtig rolle i forhold til at validere oplysningerne om virksomhederne. Det vil de også gøre fremover, om end rollen kan være anderledes i takt med, at den teknologiske udvikling automatiserer processerne i forbindelse med bogføring og opstilling af regnskaber. Med digitaliseringen ligger værdiskabelsen ikke længere i at tilvejebringe informationer, men i at analysere og fortolke informationerne.

Det vil vi gerne indgå en dialog om i en ny regering, som bør tænke i ”smart government”, og hvordan de enorme mængder data om danske virksomheder kan gøres tilgængelige for offentligheden i en digital og brugbar form. Det vil kunne være med til at skabe nye forretningsmuligheder og dermed vækst i danske virksomheder.   

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu