Det første år med den nye påtegning

Faglig nyhedRevisorseminar 2017 bød på revisor-nørderi af højeste kaliber, herunder en super aktuel paneldebat om den ”nye” påtegning, især med fokus på ”Key Audit Matters”.

Revision

Panelet bestod af regnskabsudarbejder Thomas Emig, analytiker Niels Leth og revisor Lau Bent Baun med Tom Vile Jensen, FSR – danske revisorer, som ordstyrer.

Debatten blev indledt med en kort introduktion til Key Audit Matters ved Lars Engelund og Jon Beck fra Revisionsteknisk Udvalg.

Fokus for debatten var især implementeringen og anvendelsen af Key Audit Matters set fra forskellige interessenters perspektiver.

Spørgsmålene var blandt andet, om regnskabsbrugerne (analytikerne) læser og anvender Key Audit Matters, samt hvordan virksomhederne håndterer at få henledt opmærksomheden på særlige forhold i årsregnskabet? Har dette medført diskussioner mellem revisor og den daglige ledelse?

Det er ikke Niels Leths opfattelse, at analytikerne i tilstrækkeligt omfang læser Key Audit Matters. Han vurderer, at dette skyldes analytikernes manglende kendskab til Key Audit Matters. Thomas Emig vurderer, at der i forbindelse med introduktion af Key Audit Matters ikke var tilstrækkelig fokus på alle de andre ændringer, der kom i den ”nye” påtegning.

Key Audit Matters kan ifølge Niels Leth give investoren yderligere forståelse for regnskabet, og det forventes, at analytikere og andre regnskabsbrugere på sigt får mere erfaring med at læse Key Audit Matters som et vigtigt led i vurderingen af årsregnskabet. Det er Lau Bent Bauns opfattelse, at der kunne skabes mere plads til og fokus på Key Audit Matters, hvis der internationalt kunne opnås enighed om at placere standardafsnit af revisionspåtegningen på en website, hvortil der kunne refereres.

I UK og Holland inkluderer revisor væsentlighedsniveauet i revisionspåtegningen. Som analytiker var det Niels Leths opfattelse, at det ville være en meget relevant oplysning.

Som regnskabsudarbejder har Thomas Emig værdsat Key Audit Matters, og han mener, at det er med til at skabe en bedre rød tråd i årsregnskabet; ligesom det efter hans opfattelse har resulteret i større fokus på revisors planlægning og afrapportering i revisionsudvalget. Thomas Emig har ikke oplevet, at revisor havde ideer til områder, som virksomheden ikke selv havde beskrevet i årsregnskabet.

På revisors side af bordet har Lau Bent Baun ikke oplevet, at indarbejdelse af Key Audit Matters har givet anledning til større diskussioner med kunderne, men det afhænger af selskabets egen transparens i regnskabsaflæggelsen.

Alt i alt en super spændende debat med interessante perspektiver og input til det fremtidige arbejde med Key Audit Matters og revisionspåtegningen i sin helhed.

 

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

    4193 3161