IAASB ORIENTERING OM XBRL

Faglig nyhedFor at imødekomme en stigende interesse for anvendelsen af XBRL og XBRL's betydning for regnskabsaflæggelsen, har IAASB udsendt et notat "XBRL: The Emerging Landscape". I notatet omtales også revisors rolle og eventuelle ansvar for XBRL data og præsentationer af XBRL regnskabstal.

Notatet er bygget op i form af spørgsmål/svar:

  • Hvad er XBRL?
  • Hvad er en XBRL taxonomi, og hvordan udvikler og anvender man en taxonomi?
  • Hvordan genererer virksomhederne XBRL-tagged data? 
  • Hvordan påvirker brugen af XBRL regnskabsaflæggelsen?
  • Hvad er revisors forpligtelse i relation til XBRL - tagged data?
  • Hvilke typer af opgaver kan revisor blive bedt om at udføre i forbindelse med XBRL?
  • Hvorfor involverer IAASB sig i XBRL?
  • Hvilke områder i relation til revisors forbindelse med XBRL kræver yderligere undersøgelser ?
  • Hvor kan jeg finde flere informationer om XBRL?

  IAASB XBRL The Emerging Landscape 1001 Q A