"Julebrev" fra det Finansielle Udvalg til revisorer for pengeinstitutter 2012

Faglig nyhedTil brug for revision af pengeinstitutternes årsregnskaber for 2011 har det Finansielle Udvalg udarbejdet et notat om særlige problemstillinger i den forbindelse.

Revision

Det Finansielle Udvalg for FSR - danske revisorer (FINU) har udarbejdet et notat om særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutternes årsregnskaber for 2011.
Notatet er tilgængeligt her

Baggrunden for notatet er den nuværende økonomiske krise og den indflydelse, som den har på pengeinstitutternes virksomhed. Denne situation kræver en særlig agtpågivenhed fra revisors side ved revision af pengeinstitutter.

Notatet er tænkt som en påmindelse om nogle af de revisionsmæssige overvejelser, som krisen kan give anledning til og skal ses som et supplement til gældende lovgivning og revisionsstandarder m.v. samt Finanstilsynets orienteringsskrivelser (”julebreve”).

I notatet behandles:
1.        Oplysninger i årsrapporten
2.        Overvejelser om going concern
3.        Revisors konklusion

Vedrørende oplysninger i årsrapporten kan der også henvises til "Faglig information til FSR's medlemmer" fra 2009, som er tilgængelig her


Notatet bliver via Finansrådet sendt til pengeinstitutternes daglige ledelse til orientering.