IAASB har udsendt ISA 720 (Revised)

Faglig nyhedIAASB har udsendt ISA 720 (Revised), The Auditor’s responsibilities Relating to Other Information. Standarden og de af ajourføringen afledte ændringer til øvrige Internationale Standarder (ISA), træder i kraft for revision af regnskaber for perioder, der slutter 15. december 2016 eller senere.

Revision

Formålet med ajourføring er først og fremmest, at standarden i højere grad matcher den udvikling, der de seneste år er sket, med hensyn til at udvide indholdet af årsrapporterne med yderligere informationer af ikke-kvantitativ karakter. Hovedændringerne i forhold til den nuværende standard er således først og fremmest en udvidelse og afklaring af begrebet ”Other information” samt at øge gennemsigtigheden af revisors arbejde, ved de konkrete krav der stilles til revisors erklæring.  

Standarden kan ses på IFAC’s hjemmeside jf. følgende link

Så snart standarden er oversat til dansk og godkendt af REVU, vil den blive tilgængelig på FSR’s hjemmeside.