ISAE 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Statements

Faglig nyhedIASB har udsendt ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information. Standarden og de af ajourføringen afledte ændringer til den internationale begrebsramme og andre ISAEer, træder i kraft for erklæringer, der afgives 15. december 2015 eller senere.

Ajourføringen af ISAE 3000 medfører tilpasninger i følgende internationale standarder:

  • Den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
  • ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør
  • ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (foreligger kun på engelsk)
  • ISAE 3420, Erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt

ISAE 3000, er udsendt på dansk december 2014  -> her