IAASB's Proposed Strategy for 2015 - 2019 and Proposed Work Program 2015 - 2016

Faglig nyhedIAASB har fremsendt et forslag til udvalgets strategi for 2015 -2019 samt forslag til arbejdsplan for perioden 2015 - 2016. Frist for kommentarer 4. april 2014.

Revision

Følgende områder fremgår som fokusområder i IAASB's strategi for perioden 2015 - 2019:

Kvalitetsstyring

  • Fastlæggelse af et eventuelt behov for yderligere vejledning i relation til kvalitetssikringsgennemgang samt til forskellen mellem specialister og eksperter.
  • Yderligere vejledning med henblik på at demonstrere, hvordan ISQC 1 kan anvendes proportionalt for alle revisionsfirmaer, der udfører revision, uanset firmaets størrelse, samt hvordan ISQC 1 anvendes effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt i relation til andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision.

Professionel skepsis

  • Fastlæggelse af  behovet for at tilpasse de internationale standarder om revision med henblik på at understrege den professionelle skepsis' betydning for en revision.

Særlige overvejelser i relation til revision af finansielle institutter

  • Fastlæggelse af revisionsforhold med særlig betydning for revision af banker og andre finansielle institutter og disse virksomheders brug af "fair value accounting" og de i den forbindelse anvendte skøn. 

 Internationale standarder om revision

  • Diverse aktiviteter i relation til implementeringen af den nye revisor erklæring.
  • Indsamling af informationer vedrørende implementering af de seneste ISA'er, med særlig fokus på ISA 600 om revision af koncerner, hvor flere regulatorer såvel som revisionsfirmaer har udtrykt bekymring.

Andre internationale standarder

  • Overvågning af fremdriften inden for integreret rapportering o.l. med henblik på udviklingen af nye standarder.  

IAASB's Proposed Strategy for 2015 - 2019 -> her